Tag Archives: ทีโอที

ดีแทค พร้อมตั้งโครงข่าย 2300MHz เมื่อสัญญาทีโอทีพร้อมให้บริการได้ทันที

ทีโอทีจับมือดีแทคพร้อมให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่จะนำเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง 4G LTE-TDD มาให้บริการในเมืองไทย โดยทีโอทีมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือนี้จะช่วยให้เกิดการต่อยอดไปได้มาก ทั้งในส่วนของลูกค้าดีแทคที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้งาน และในส่วนของประชาชนในที่ห่างไกล จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟไร้สายได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยดีแทคเตรียมที่จะลงทุนด้านการวางเครือข่ายแล้ว แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ทีโอทีก็ให้คำมั่นว่าจะทำให้ขั้นตอนการเซ็นสัญญาเร็วที่สุด เพราะคลื่นความถี่นี้จะหมดอายุลงในปี 2068 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ภายใต้การดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และกฏเกณฑ์ มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่าแผนธุรกิจบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยการพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่าง 4G LTE-TDD ที่มีจุดเด่นอยู่ช่องสัญญาณที่กว้างถึง 60 MHz สามารถให้บริการดาวน์โหลดได้ถึง 300 Mbps ด้วยจุดเด่นนี้จะทำให้ผู้ให้บริการมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรสัดส่วนช่วงคลื่นการรับและส่งข้อมูลตามพฤติกรรมการใช้งาน ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักนิยมดาวน์โหลดข้อมูลและวิดีโอ มากกว่าอัปโหลด และด้วยเทคโนโลยี LTE-TDD นี้จะทำให้ผู้ให้บริการสามารถจัดสรรช่องสัญญาณเพื่อรองรับการดาวน์โหลดให้มากกว่าช่องสัญญาณอัปโหลด ซึ่งหากผู้ใช้งานเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน ผู้ให้บริการก็สามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรช่องสัญญาณได้ตามต้องการ ทั้งนี้ จากรายงานของ GSMA Intelligence …

Read More »

ทีโอทีนอนกินค่าคลื่น 2300 MHz ปีละ 4,510 ล้านหลังยกให้ดีแทค

ทีโอทีเลือกดีแทคเป็นคู่ค้าในการให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 2300 MHz ของทีโอที ตามข้อเสนอได้เสนอผลตอบแทนคงที่ให้กับทีโอที เป็นจำนวนปีละ 4,510 ล้านบาทตามเงื่อนไขที่กำหนด ลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ เตรียมเข้าดำเนินการเจรจาสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีโอที หลังจากคณะกรรมการของทีโอที ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ทีโอทีดำเนินการให้มีการทำสัญญากับบริษัทดีแทคไตรเน็ต จำกัด ในการเป็นคู่ค้าให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz ทั้งนี้การได้คลื่นดังกล่าวจะทำใหดีแทคนำมาตอบสนองต่อการใช้งานดาต้าบนมือถือที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดในด้านคุณภาพการให้บริการไร้สายที่มีความเร็วสูงให้แก่ผู้บริโภค และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนให้คนไทยสามารถใช้งานดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การแข่งขันได้

Read More »