Tag Archives: ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

#DIGITAL TAX #SUIT YOUR LIFE กรมสรรพากรยุคดิจิทัล ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม

กรมสรรพากรเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์กรดิจิทัลมากว่า 2 ปี ภายใต้การขับเคลื่อนของผู้นำองค์กรอย่าง ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ทำให้วันนี้สามารถเปลี่ยนผ่านและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลชัดเจน และไม่หยุดที่จะปรับตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

Read More »