Tag Archives: ซูมิโตโม

กรุยทาง Sumitomo สู่ Lead to the best

Sumitomo

ชื่อของ Sumitomo หนึ่งในธุรกิจรถขุดประเภทเครื่องจักรกลหนัก ที่มีประวัติและผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงและกำลังจะสลายปีภายใต้การดูแลของ ฉกาจ แสนจัน

Read More »

อาเซียนสนามชิงชัยของ Sumitomo

เรื่องราว 400 ปีของ Sumitomo Group มีหลายมิติที่น่าค้นหา จากจุดเริ่มต้นกับธุรกิจเหมืองแร่ จนขยายอาณาจักรไปมากกว่า 33 บริษัท และปัจจุบัน Sumitomo Group เป็นบริษัท 1 ใน 3 กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

Read More »