Tag Archives: ซิป้า

“ซิป้า” จัดระเบียบซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ไทยชูองค์กรธุรกิจต้นแบบร่วมขับเคลื่อนการใช้ซอฟต์แวร์ไทย

sipa

สืบเนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ ทำให้ที่ผ่านมาซอฟแวร์และดิจิทัล คอนเท้นต์ เข้ามาแทรกซึมอยู่ในทุกอุตสาหกรรม โดยในปี 2559 มูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตราว 4.4% ด้วยมูลค่า 54,893 ล้านบาท ขณะที่ปี 2560 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 4.3% ด้วยมูลค่า 57,257 ล้านบาท

Read More »