Tag Archives: ช้อปปิ้ง

เช็คด่วน! เสพติดช้อปปิ้งจนเป็นโรค ‘Shopaholic’ หรือเปล่า?

เช็คด่วน! เสพติดช้อปปิ้งจนเป็นโรค 'Shopaholic' หรือโรค ‘เสพติดการช้อปปิ้ง’ หรือเปล่า? หากเข้าข่ายพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงควรเร่งแก้ไข ไม่เช่นนั้นอาจเจอกับปัญหาหนี้สิน รวมถึงปัญหาครอบครัวได้

Read More »