Tag Archives: ความเท่าเทียมทางเพศ

6 เรื่องสำคัญที่ผู้หญิงต้องเจอหลัง COVID-19

ความเท่าเทียมทางเพศ หรือ Gender equality นั้นไม่ใช่แค่พื้นฐานของความเป็นมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความสันติสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความยั่งยืนของโลกใบนี้อีกด้วย ตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของสตรีเพศเกิดขึ้นมากมายหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทำงาน การเติบโตในหน้าที่การงาน รายได้ รวมไปถึงบาทบทอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นมากกว่าผู้อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนผู้ชาย ความจริงจังของเรื่องนี้ถึงขั้นถูกกำหนดอยู่ใน 17 หัวข้อของ Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติในข้อที่ 5 เลยทีเดียว โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุด้านความเท่าเทียมทางเพศระหว่างชายและหญิงให้ได้ภายในปี 2030 แม้ในช่วง 5 ปีหลังสุด ช่องตรงนี้จะมีแต่ถ่างกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ และยิ่งทวีคูณขึ้นในช่วงโรคระบาดตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

Read More »