Tag Archives: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี พัฒนาโดรน ‘ฉีดพ่นยอดมะพร้าว’ กำจัดด้วง

2 นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ออกแบบและสร้างแขนกล แบบควบคุมระยะไกลติดตั้งใช้งานร่วมกับโดรน เพื่อฉีดพ่นยอดมะพร้าว กำจัดแมลงศัตรูพืช           รศ.ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายวีรยุทธ พรหมจันทร์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เจ้าของไอเดีย ผลงานวิจัยที่ออกแบบและสร้างชุดแขนกลพ่นน้ำยาที่สามารถยึดและหดได้แบบควบคุมระยะไกลติดตั้งใช้งานร่วมกับโดรน สำหรับฉีดพ่นยอดมะพร้าวที่เกิดด้วงเจาะทำลาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการออกแบบ คือ สามารถฉีดพ่นน้ำยากำจัดด้วงมะพร้าว โดยหัวฉีดเข้าใกล้เป้าหมายด้วยการยืดของแขนกล ใช้งานง่าย มีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ทดแทนการใช้แรงงานคนในการฉีดพ่น มีความปลอดภัยและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่มีโดรนพ่นยาใช้งานอยู่แล้ว หรือผู้ประกอบการรับจ้างฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชด้วยโดรน แมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญนั้น มีอยู่ 2 จำพวก คือ แมลงเพลี้ยและหนอนหัวดำมะพร้าว โดยจะเข้าทำลายบริเวณส่วนทางใบของมะพร้าว หากเกิดการระบาดจะส่งผลให้ทางใบมะพร้าวเกิดความเสียหาย และหากปล่อยไว้นานจะเกิดการระบาดอย่างรุนแรงจนทำให้ต้นมะพร้าวมีลักษณะใบแห้งเหี่ยว หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาการมะพร้าวหัวหงอก วิธีการกำจัดทำได้โดยการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงบริเวณส่วนใบที่เกิดการระบาด และการตัดใบทิ้งแล้วเผาทำลาย ส่วนอีกจำพวกคือ ด้วงแรดและด้วงงวงมะพร้าว ซึ่งจะเข้าทำลายบริเวณยอดอ่อนของต้นมะพร้าว หากเกิดการแพร่ระบาดจะส่งผลให้มะพร้าวมีลักษณะใบแหว่งเป็นรูปพัด และหากปล่อยทิ้งไว้นานยอดมะพร้าวจะถูกเจาะทำลายจนส่งผลให้มะพร้าวยืนต้นตายได้ หรือที่เรียกว่ามะพร้าวยอดด้วน วิธีการกำจัดสามารถทำได้โดยการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงบริเวณส่วนยอดที่เกิดการเจาะเข้าทำลายของตัวด้วง ซึ่งการฉีดพ่นบริเวณรอยเจาะของตัวด้วงมีความยากลำบากมาก …

Read More »

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล “Platinum Award”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)  ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 124 หน่วยงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทาง มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Platinum Award” จากผลงานที่นำไปจัดแสดง ในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model ดังนี้ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งการและเคหะสิ่งทอ”โดย ผศ.ดร.สาคร          …

Read More »

มทร.ธัญบุรี ออกแบบ“ประตูตรวจวัดอุณหภูมิ” งบเพียง 30,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดตัว ประตูตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลอัตโนมัติ ผลงานของดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นางสาวสิริวดี กิจจา นายชัยศิริ โพธิ์คำ และ นายชาณุวัฒน์ สัตยาคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ คัดกรองบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูง ทดแทนบุคลากรประจำจุดคัดกรอง ลดความเสี่ยงให้บุคลากร ซึ่งสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เผยว่า จากนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาและลดผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  มอบหมายนักศึกษาได้สร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมนี้เป็นโครงงานโปรเจคของตนเอง เพื่อจบการศึกษาและใช้ตอบโจทย์นวัตกรรมที่สามารถนำมาแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “ประตูตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลอัตโนมัติ” ออกแบบและติดตั้ง เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูง ทดแทนบุคลากรประจำจุดคัดกรอง ลดความเสี่ยงให้บุคลากร ซึ่งสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้หลักการทำงาน ประตูเปิด-ปิด แบบสวิงเกต เหมือนรถไฟฟ้าที่ใช้กันเป็นประจำ โดยมีเซนเซอร์ 2 ตัว คือ …

Read More »