Tag Archives: กินเจ62

How to การกินเจอย่างไรให้ Healthy

ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายนนี้ เป็นวันเริ่มต้นของ เทศกาลกินเจ ประจำปี 2019 ซึ่งมีระยะเวลา 10 วัน ไปจนถึงวันอังคารที่ 8 ตุลาคม โดยการกินเจนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญแล้ว ยังสามารถเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เราจะได้รีเซตร่างกายใหม่ได้อีกด้วย อยากรู้ไหมว่ากินเจเกี่ยวกับการรีเซตแล้วจะกินเจแบบ Healthy ได้อย่างไร Business+ จะเล่าให้ฟัง

Read More »