Tag Archives: การไฟฟ้า

AIS ร่วมมือกับ กสทช. กทม. การไฟฟ้า และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลงพื้นที่บริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย

AIS ร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยล่าสุดทีมวิศวกรของ AIS ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย AIS พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการจัดระเบียบสายสื่อสาร ไม่เพียงแต่จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ยังเป็นการตอบโจทย์แนวทางการจัดระเบียบเมือง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทัศนียภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับกรุงเทพมหานครอีกด้วย

Read More »

MEA เชิญชวนชมไฟประดับ ราชดำเนินทัศนา ประชาสุขใจ สว่างไสวด้วยไฟประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

MEA เชิญชวนชมไฟประดับ ราชดำเนินทัศนา ประชาสุขใจ สว่างไสวด้วยไฟประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read More »

MEA ร่วมกับ กทม. MOU โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนาด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

MEA ร่วมกับ กทม. MOU โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนาด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

Read More »

MEA จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK)

MEA จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK)

Read More »

EA ผนึก สทร. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EV on Train ส่ง MINE Locomotive ยกระดับคมนาคมทางราง เสริมแกร่งนวัตกรรมพลังงานสะอาดไทย

EA ผนึก สทร. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EV on Train ส่ง MINE Locomotive ยกระดับคมนาคมทางราง เสริมแกร่งนวัตกรรมพลังงานสะอาดไทย

Read More »