Tag Archives: การเดินทางอย่างยั่งยืน

การเดินทางอย่างยั่งยืนคืออะไร? ท่องเที่ยวแบบคนยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Climate Change ทำให้โลกแห่งการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป จากผลสำรวจพบว่า คนยุคใหม่มีแนวโน้มมองหาการท่องเที่ยวที่เป็นการหาประสบการณ์โดยยึดโยงกับพื้นที่ ผู้คน และท้องถิ่น โดยมีความตระหนักรู้ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ด้วยภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทำให้ผู้คนกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และหันมาให้ความสนใจการเดินทางแบบยั่งยืน โดย 94% ของนักเดินทางชาวไทยบอกว่าการเดินทางอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความสำคัญ

Read More »