Tag Archives: การตลาดออนไลน์

ธุรกิจความงาม มนต์เสน่ห์ไม่เคยเสื่อมคลาย

สุขภาพและความงาม Businessplus

หากมองความต้องการปัจจัย 4 ของมนุษย์ "ยา อาหาร ที่พักอาศัย และเครื่องนุ่งห่ม" เชื่อว่าทุกคนจำเป็นต้องยอมจ่ายเพื่อความสุข ไม่ว่าทางกายหรือทางใจ

Read More »

ทำตลาดออนไลน์ อย่างไรให้เหมาะสมในช่วงไว้อาลัย

ไว้อาลัย

แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเวลาของการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แต่ผู้บริโภคยังคงต้องการสินค้า และผู้ประกอบการก็ยังต้องทำธุรกิจต่อไป คำถามคือในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียแบรนด์จะต้องทำการตลาดออนไลน์ สื่อสารสินค้าและจัดกิจกรรมอย่างไรให้สะท้อนกลับมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดี และช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ในสถานการณ์ที่เปราะบางนี้

Read More »