Tag Archives: กลุ่มสเปเชียลตี้

กลุ่มสเปเชียลตี้ กับความแข็งแกร่งของ R&D เบื้องหลังความสำเร็จผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ

กลุ่มสเปเชียลตี้ เปิดเบื้องหลังความสำเร็จผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยภายใต้แบรนด์ลูกค้ากว่า 2,000 รายการ ด้วยการพัฒนางานวิจัย สั่งสมประสบการณ์ทางวิชาการและองค์ความรู้ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จับมือสถาบันวิจัยระดับประเทศหวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพพร้อมสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคม

Read More »