Tag Archives: กลิ่นคนแก่

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเพื่อผู้อาวุโส ธุรกิจมาแรงที่ Aged society อย่างไทยต้องการ

ในปี 2565 เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged society) นั่นคือการมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปในไทยสูงกว่า 20% และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2574 (อีก 9 ปีข้างหน้า) เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) นั่นคือการมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเกิน 28% ของคนทั้งประเทศ ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่หลายๆ ประเทศก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน หลังจากที่นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดลดลง สัดส่วนของผู้สูงอายุจึงมีมากขึ้น ถึงแม้ว่า สังคมผู้สูงอายุจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรอย่างมากมาย ซึ่งจะเป็นความท้าทายด้านการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัว และเป็นแรงกดดันระบบการให้บริการสาธารณะของประเทศ แต่หากมองในมุมของเจ้าของธุรกิจ และคนที่กำลังมองหาตลาดใหม่ ๆ ก็ถือว่าเป็นโอกาสของธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุได้หลากหลาย ทั้งธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ และธุรกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น โดยธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตได้ดีโดยเฉพาะการที่มีคาดการณ์ว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดจะเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2573 วันนี้ ‘Business+’ จะพามาศึกษาธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุได้หลากหลาย ในประเทศญี่ปุ่น การเข้าสู่สังคมสูงวัยมานานแล้วทำให้ปัจจุบันในตลาดสินค้าผู้สูงอายุญี่ปุ่นมีหลากหลาย หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นสำหรับผู้สูงอายุ โดยในตลาดญี่ปุ่นสามารถแบ่งประเภทสินค้า/นวัตกรรมตามลักษณะการใช้งานผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นได้เป็น 3 …

Read More »