ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเพื่อผู้อาวุโส ธุรกิจมาแรงที่ Aged society อย่างไทยต้องการ

ในปี 2565 เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged society) นั่นคือการมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปในไทยสูงกว่า 20% และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2574 (อีก 9 ปีข้างหน้า) เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) นั่นคือการมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเกิน 28% ของคนทั้งประเทศ

ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่หลายๆ ประเทศก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน หลังจากที่นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดลดลง สัดส่วนของผู้สูงอายุจึงมีมากขึ้น

ถึงแม้ว่า สังคมผู้สูงอายุจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรอย่างมากมาย ซึ่งจะเป็นความท้าทายด้านการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัว และเป็นแรงกดดันระบบการให้บริการสาธารณะของประเทศ

แต่หากมองในมุมของเจ้าของธุรกิจ และคนที่กำลังมองหาตลาดใหม่ ๆ ก็ถือว่าเป็นโอกาสของธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุได้หลากหลาย ทั้งธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ และธุรกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น โดยธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตได้ดีโดยเฉพาะการที่มีคาดการณ์ว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดจะเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2573

วันนี้ ‘Business+’ จะพามาศึกษาธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุได้หลากหลาย ในประเทศญี่ปุ่น การเข้าสู่สังคมสูงวัยมานานแล้วทำให้ปัจจุบันในตลาดสินค้าผู้สูงอายุญี่ปุ่นมีหลากหลาย หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นสำหรับผู้สูงอายุ

โดยในตลาดญี่ปุ่นสามารถแบ่งประเภทสินค้า/นวัตกรรมตามลักษณะการใช้งานผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

– ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสระผม โดยแบรนด์ Shiseido รุ่น “JOYFUL GARDEN” ได้ใช้ส่วนผสมทางพฤกษศาสตร์รักษาความชุ่มชื้นที่จำเป็นของหนังศีรษะ ทำความสะอาดน้ำมันและสิ่งสกปรกที่สะสมบนศีรษะและหลังลำคอ และระงับสาร “2-nonenal” ที่รุนแรงจากกลิ่นตัว โดยหลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าว Shiseido กลายเป็นบริษัทญี่ปุ่นแห่งแรกที่ช่วยพัฒนาตลาด “การกำจัดกลิ่นผู้สูงอายุ” และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

รวมไปถึงยาสระผม แบรนด์ Kaki Sachi ซึ่งเพิ่มส่วนผสมที่ได้รับสิทธิบัตรในด้านการระงับกลิ่นกายที่สกัดจากใบยูคาลิปตัสและส่วนผสมการดูดซับจากถ่านสมุนไพร ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นตัวกลิ่นวัยชราและกลิ่นยาสูบได้กว่า 70% -90%

– ผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ระงับกลิ่น ซึ่ง Shiseido ยังเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก จากการเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ “AgDeo24” อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นที่เหมาะกับผู้สูงอายุเป็นหลัก สามารถขจัดกลิ่นตัว ซึ่งส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและคนรอบข้าง

เช่นเดียวกับแบรนด์ Dr.Deodorant ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่เรียกว่า “Deo35PLUS+” ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นสูงและยังเพิ่มสารทรีฮาโลส ซึ่งสามารถยับยั้งกลิ่นเฉพาะของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ แบรนด์ Damerino ยังได้พัฒนาสเปรย์สำหรับกลิ่นเฉพาะของซีบั่มและมอส ซึ่งช่วยระงับกลิ่นเท้าที่เกิดจากเหงื่อและเคราตินที่สะสมบนเท้าของผู้สูงอายุ

– ผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า โดยในช่วงต้นปี 2557 แบรนด์ Kao ได้พัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ “Bactericidal EX” สำหรับระงับกลิ่นบนเสื้อผ้าซึ่งสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างเช่น กลิ่นตัวและกลิ่นปัสสาวะที่ติดอยู่บนเสื้อผ้า

จะเห็นได้ว่าแบรนด์ที่สามารถเจาะตลอดได้นั้น ประสบความสำเร็จได้จะต้องออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอาวุโสได้ตรงจุด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยกำจัดกลิ่น และยังสามารถยับยั้งกลิ่นได้อีกด้วย

หากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้บริโภควัยกลางคน/ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวก็จะมองเห็นความแตกต่างที่สำคัญของผู้บริโภคสองกลุ่มนี้ ซึ่งก็คือ ความชอบเกี่ยวกับกลิ่นน้ำหอม โดยวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ชอบน้ำหอมที่มีกลิ่นเฉพาะเข้ากับตัวตน ขณะที่กลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุจะชอบน้ำหอมที่มีกลิ่นสดชื่น อย่างเช่น น้ำหอมกลิ่นดอกไม้

ส่วนช่องทางการเข้าถึงพบความแตกต่างว่า แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ถือว่าเป็นช่องทางหลักที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวในปัจจุบัน ขณะที่ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มวัยกลางคน/ผู้สูงอายุ จะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าออฟไลน์

จีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เริ่มมองเห็นความสำคัญกับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากหลังจากที่เข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุระดับ ปานกลาง’โดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยผู้สูงอายุ Renmin University of China และสมาคมประชากรจีน คาดการณ์ว่า ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 – 2568 จีนจะมีประชากรผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากเกินกว่า 300 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งประเทศ

โดยมีการรายงานข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Zhihu ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคชาวจีนใช้ในการสอบถามหรือตั้งกระทู้ถามข้อมูลและปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้ามารองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยพบว่า มีหัวข้อที่ผู้บริโภคชาวจีนสนใจกันมากอยู่ประเด็นหนึ่ง นั่นก็คือ “การขอคำแนะนำเรื่องน้ำหอมสำหรับผู้สูงอายุในวัย 60-70 ปี”

ซึ่งผู้ที่เริ่มโพสต์กระทู้สอบถาม/ขอคำแนะนำเกี่ยวกับกลิ่นกายที่ไม่พึงประสงค์ของผู้อาวุโส ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อาวุโส นอกจากนี้ ยังพบว่าบนแพลตฟอร์มอื่นๆ ก็มีผู้ที่ค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ “กลิ่นผู้สูงอายุ” และ“วิธีกำจัดกลิ่นผู้สูงอายุ” จำนวนมาก

ทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการกำจัดกลิ่น และปกปิดกลิ่นของผู้สูงอายุว่าเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีการแบ่งตลาด “การกำจัดกลิ่น” ของกลุ่มคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ได้มีการสำรวจและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นผู้สูงอายุมาเป็นเวลานาน ทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำหอมระงับกลิ่นกายที่มีประสิทธิภาพและใช้งานสะดวกจำนวนมากถูกพัฒนาและเปิดตัวออกจำหน่ายในท้องตลาดมากขึ้น

ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT) คาดว่า ตลาดการดูแลผู้สูงอายุของจีนจะมีมูลค่ากว่า 5 ล้านล้านหยวนในปี 2568 และจะเติบโตสู่มูลค่า 20 ล้านล้านหยวนในปี 2573

ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสินค้าประเภทกำจัดกลิ่นที่ต้องการขยายตลาดไปยังประเทศจีน ซึ่งอาจจะต้องให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายอย่างผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

ประกอบกับการคิดค้น/พัฒนาสินค้า “กำจัดกลิ่น” ชนิดใหม่ ๆ หรือที่มีนวัตกรรมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุ ตลอดจนคนในครอบครัวและคนรอบข้างของผู้สูงอายุ นับเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นของผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นที่ติดเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ หรือผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุก็ตาม

เกร็ดความรู้ : ประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว คือ สิงคโปร์ (ประเทศที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดในอาเซียน) และเวียดนาม ขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ และมาเลเซีย จัดเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบัน

เขียนเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS
IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นผู้อาวุโส #กลิ่นคนแก่