Tag Archives: กรุงเทพธนบุรี

กรุงเทพธนบุรี The Leader of Education

นับตั้งแต่ยกระดับมหาวิทยาลัยขึ้นสู่ระดับอุดมศึกษาเต็มรูปแบบเมื่อปี 2552 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีเส้นทางการเดินที่เหมือนเป็นดั่งภารกิจสำคัญเพื่อชาติเพื่อประเทศ เพราะหากดูการพัฒนาในทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยช่วงปี 2547-2556 จะเห็นว่าพวกเขามุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางกายภาพเป็นสำคัญ

Read More »