เฟ้นหาสุดยอดทีมนวัตกร “SX Hackathon 2023” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15  ปีขึ้น เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนวัตกร ที่สามารถใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สร้าง Impact ได้อย่างยั่งยืนในหัวข้อ “Innovation for Social Inclusion” โดยการแข่งขันเป็นประเภททีม แต่ละทีมต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 4 คน โดยการแข่งขัน ผู้สมัครในทีมจะต้องมีความสามารถในด้าน Business/ Design/ Technology ทั้ง 3 ด้าน อย่างน้อยด้านละ 1 คน ผู้ที่สนใจสนใจ เข้าดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ https://shorturl.at/hxHS3 หรื ติดต่อสอบถาม: sxhackathon@gmail.com หรือ โทร. 085-955-3533 #SX2023 #SXhackathon2023 #InnovationForSocialinclusion