ศุภาลัยใส่ใจ ลูกหลานช่างก่อสร้าง สานต่อกิจกรรม “น้องสุขดี พี่สุขใจ” เปิดพื้นที่ตรวจสุขภาพเด็ก โซนปทุมฯ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกหลานช่างก่อสร้าง สานต่อกิจกรรม “น้องสุขดี พี่สุขใจ” ดูแลจัดเตรียมทีมแพทย์และพยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ที่เป็นช่างก่อสร้างกว่า 50 ครอบครัว จัดขึ้นโซนรังสิต – ลำลูกกา – ปทุมธานี มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ 300 คน ภายในปี 2568

นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิตของทุกคนในกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้ริเริ่มจุดประกายโครงการ “Happiness Camp” ขึ้นในปี 2563 โดยมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของช่างก่อสร้าง รวมถึงคนในครอบครัวอย่างน้องๆ ที่เป็นลูกหลานอยู่อาศัยในแคมป์ก่อสร้าง อาทิ การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัย รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ยังคงสานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหลานช่างก่อสร้าง ให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ จำนวน 300 คน ภายในปี 2568 กับกิจกรรม “น้องสุขดี พี่สุขใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมภายใต้ “ศุภาลัยสร้างดี” ที่ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เพื่อนร่วมงานในวงจรการผลิต โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการดูแลอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกหลานช่างก่อสร้าง ให้เข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพที่ควรจะได้รับ โดยได้นำทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลกรุงไทย มาให้บริการตรวจสุขภาพลูกหลานช่างก่อสร้าง โซนรังสิต – ลำลูกกา – ปทุมธานี ณ โครงการศุภาลัย เลควิลล์ ศรีสมาน – ปทุมธานี

ภายในงานมีการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับกุมารแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยมีลูกหลานช่างก่อสร้างที่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 53 คน และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ของน้องๆ รวมทั้งหมดประมาณ 120,000 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนของใช้สำหรับเด็ก อาทิ ของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เพื่อการศึกษาและของเล่น มูลค่ากว่า 25,000 บาท และได้รับแรงสนับสนุนการจัดงานจากทีมคณะกรรมการสวัสดิการและพนักงานศุภาลัย

กิจกรรม “น้องสุขดี พี่สุขใจ” ที่ทางบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ลูกหลานช่างก่อสร้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องสุขอนามัย และส่งเสริมให้เด็กทุกคน มีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “สุขภาพที่ดี  เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีต่อไป”  สามารถติดตามกิจกรรม CSR ดี ๆ เพื่อสังคมได้ที่ www.supalai.com และ Facebook Page : Supalai