สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ยกระดับSMEไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ SME Online ยกระดับศักยภาพสู่ตลาดออนไลน์สากล ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคกลาง จ.นครปฐม กว่า 180 ชีวิตตบเท้าร่วมติวเข้ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Global ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายชั้นนำ

นิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่ามทร.ธัญบุรี เป็นหนึ่งในหน่วยร่วมสำคัญ ที่ดำเนินการในโครงการ SME Online ซึ่งเป็นปีที่ 3 ดูแลรับผิดชอบผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก นำคณาจารย์ วิทยากร และทีมงานจัดกิจกรรมบ่มเพาะใน 3 ส่วนคือ การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เช่น การถ่ายภาพสินค้า จัดทำและพัฒนารายละเอียดข้อมูลให้มีความถูกต้องและน่าสนใจตามกลุ่มผู้บริโภค และให้ความรู้ด้านกลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ด้วยหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในลักษณะของการเปิดร้านค้าออนไลน์ และการอบรมเชิงลึกในเชิงปฏิบัติการ

ล่าสุดได้จัดอบรมในหัวข้อ ‘สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว’ Google My Business ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเชียลมีเดียและนักการตลาดดิจิทัล คุณจิตสุภา ภู่พันธ์ ให้ความรู้แนะนำการให้ข้อมูลร้านอยู่บน Google ด้วย My Business การเปิดร้านออนไลน์ง่าย ๆ ที่พร้อมขายได้ทันที และให้บริการถ่ายภาพสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ฟรี ซึ่งมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จ.นครปฐม กว่า 180 ชีวิตร่วมติวเข้ม

การเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากผู้ประกอบการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแล้ว ยังถือเป็นการอัพเดตองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ใหม่ ๆ เรียนรู้เทคนิค วิธีการด้านออนไลน์ และการตอบข้อซักถามเป็นรายกรณี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผลักดันเข้าสู่ตลาดออนไลน์ต่อไป” นิติ สรุป

 

ด้าน บุญชัย ธนะสิทธิชัย นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จ.นครปฐม มองว่าเอสเอ็มอีออนไลน์ เป็นโครงการที่ดีสำหรับผู้ประกอบไทยทั้งรายเล็กรายย่อย หรือรายใหม่ ที่จะได้มีความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ และเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสู่ช่องทางการขายออนไลน์

“อยากให้ สสว. และ มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง ต้องไม่หยุดเพียงแค่นี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นายบุญชัย กล่าว