Silver Economy

ส่องแผนพัฒนา Silver Economy ของจีน คาดมูลค่าแตะ 4.2 ล้านล้านเหรียญในปี 2578

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้เกิดสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ซึ่งได้พรากหลายชีวิตจากหลายประเทศเนื่องจากขณะนั้นยังไม่สามารถหากระบวนการ หรือ วิธีป้องกันไวรัสชนิดนี้ได้ ทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ล้านคน ทั้งนี้ไม่เพียงแค่ทำให้เกิดการสูญเสียในเรื่องของประชากร แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก เพราะไม่สามารถดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ ภาคส่วนได้ ทำให้หลาย ๆ บริษัทเกิดการเลิกจ้างพนักงานเพื่อต้องการลดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันประชาชนก็มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นจากเดิมที่ประหยัดอยู่แล้ว ก็รัดเข็มขัดให้แน่นขึ้นอีก นับเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงเพราะกระทบทั้งห่วงโซ่ ซึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบเชิงลบมากก็มี ‘จีน’ เป็นหนึ่งในนั้น

สำหรับประเทศจีนมีจำนวนประชากรมากกว่า 1.4 พันล้านคน แต่หากพูดถึงอัตราการเกิดล่าสุดในปีที่ผ่านมามีเด็กเกิดใหม่เพียง 9.02 ล้านราย ลดลง 5.6% จาก 9.56 ล้านรายในปี 2565 เนื่องจากกลุ่มคนยุคใหม่ (New Generation) นิยมมีบุตรน้อยลง อาจด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แนวคิดเปลี่ยนไปจากคนรุ่นเก่า หรือที่เรียกกันว่า Baby Boomer ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดภาวะเงินเฟ้อสูง รายได้สวนทางกับรายจ่าย คุณภาพชีวิตที่ยังไม่ตอบโจทย์หรือดีพอตามความต้องการที่คาดหวัง ไม่ต้องการที่จะเพิ่มภาระให้กับตัวเอง เป็นต้น

ซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ที่ลดน้อยลงนี้ ส่งผลให้อัตราการเกิดใหม่แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บบันทึกข้อมูลในปี 2492 โดยอัตราการเกิดใหม่อยู่ที่ 6.39 คนสำหรับประชากรทุก ๆ 1,000 คน เทียบกับ 6.77 คนในปี 2565 ทั้งนี้อ้างอิงข้อมูลจาก นายหลี่ ซุ่นเหลย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทจงไท่ ซีเคียวริตี้ส์ (Zhongtai Securities) ได้มีการคาดการณ์ว่า จำนวนประชากรจีนจะลดลงต่ำกว่า 1.4 พันล้านรายภายในปี 2570 และ 1.2 พันล้านรายภายในปี 2592

ขณะเดียวกันธนาคารโลก ระบุว่า สังคมผู้สูงอายุหมายถึงประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 14% ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดหมายถึงประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยจีนมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปทะลุ 14% เป็นครั้งแรกในปี 2564

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จีนจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในเวลาอันใกล้นี้ เพราะสอดคล้องกับอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมาก สวนทางกับอัตราการเสียชีวิต จึงทำให้จีนได้มีการพัฒนาแผนเศรษฐกิจสีเงิน (Silver Economy) หรือเศรษฐกิจผู้สูงวัยขึ้นมา เพื่อรับมือกับจำนวนประชากรผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจผู้สูงวัยจะมีมูลค่าประมาณ 30 ล้านล้านหยวน (4.2 ล้านล้านดอลลาร์) ในอีก 10 ปีข้างหน้า คิดเป็น 10% ของมูลค่ารวมของเศรษฐกิจจีนทั้งหมดภายในปี 2578

สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินของจีนหลัก ๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเด็น ดังนี้

1.เสนอขายพันธบัตรพิเศษ

ในช่วงก่อนหน้านี้ทางการจีนได้มีการอนุมัติออกพันธบัตรัฐบาลมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านหยวน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น แต่สำหรับพันธบัตรพิเศษที่มีการวางแผนนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบพันธบัตรออมทรัพย์เพราะให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าพันธบัตรประเภทอื่น และเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน ซึ่งการที่จีนเลือกที่จะออกเสนอขายพันธบัตรพิเศษแบบเจาะจงก็เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจผู้สูงวัยที่จะมีมูลค่ามหาศาลในอนาคต

2.ขยายสินเชื่อ

ทางการจีนได้มีการผลักดันให้ธนาคารต่าง ๆ ขยายสินเชื่อไปยังสถานดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจที่เน้นการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีบริการรองรับก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด

3.พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

คาดจะมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผู้สูงอายุถึง 10 แห่งในเมืองใหญ่ ซึ่งอาจมุ่งเน้นไปที่โมเดลธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะนำเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สุงอายุในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์พยาบาล เป็นต้น

4.ความร่วมมือระหว่างบริษัทของรัฐและเอกชน

การปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไปเป็นสิ่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมอาจจะเริ่มเพียงหนึ่งเดียวไม่ได้ ซึ่งทางการจีนมีความต้องการให้บริษัทของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยบริษัทเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้า ยานพาหนะ และอาหาร รวมไปถึงอุปกรณ์อัจฉริยะและ VR เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

ทั้งนี้จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าจีนได้มีการเตรียมพร้อมรับมือหากเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด จึงได้มีการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจผู้สูงวัยขึ้นมา ซึ่งด้วยจำนวนประชากรที่มากกว่าพันล้านคนทำให้ต้องมีการบริหาร หรือ สร้างความบาลานซ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ยังเป็นประเทศมหาอำนาจแม้จะมีจำนวนประชากรเกิดใหม่ลดลง
.

ที่มา : IQ, krungsri, english.gov.cn

.

เขียนและเรียบเรียง : ศิริวรรณ อรรถสุวรรณ

.

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.facebook.com/businessplusonline/ 

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #thebusinessplus #นิตยสารBusinessplus #SilverEconomy #เศรษฐกิจสีเงิน #เศรษฐกิจผู้สูงวัย #จีน #ผู้สูงวัย #สังคมสูงวัย