ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิด-19 พร้อมบริจาคเงินให้แก่ 3 โรงพยาบาลรัฐ รวม 3 ลบ.

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมบริจาคเงินให้แก่ 3 โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แห่งละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบให้แก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ