‘สบาย เทคโนโลยี’ ผนึกธุรกิจด้วย Solutions สู่การเติบโตที่แข็งแกร่ง

‘สบาย เทคโนโลยี’ เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จากบทบาทผู้สร้าง Solutions สู่ผู้เชื่อมต่อทุกธุรกิจให้เกิดเป็น Ecosystem ที่ครบวงจร พร้อมปักธงเป้าหมายใหม่ คือการเป็น Regional play

คุณณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เติบโตมาจากธุรกิจตู้เติมเงิน (Top-up Machine) แต่เป้าหมายที่บริษัทฯ กำลังเดินหน้า คือ การสร้าง Ecosystem ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินอย่างระบบ Payment รวมไปถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ใช้งานในด้านอื่น ๆ จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจที่หลากหลาย สามารถแบ่งได้เป็น 6 ธุรกิจดังนี้

 

  1. ธุรกิจ Connext : เป็นธุรกิจต่อเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกสบาย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน

 

  1. ธุรกิจ Enterprise & Life : เป็นธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ โดยจะรวบรวมสินค้าและบริการเพื่อยกระดับผู้ใช้บริการให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน

 

  1. ธุรกิจ Payments and Wallet : เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น การจ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายไปถึงระบบฝากหรือถอนเงิน ATM หรือ CTM ที่เชื่อมโยงกับธนาคารได้

 

  1. Financial Inclusion : เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อ โดยที่กลุ่มลูกค้าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทมีฐานข้อมูลจาก Solutions และแพลตฟอร์มด้าน Food Court ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ความเสี่ยงของการปล่อยกู้น้อยลง นอกจากนี้ยังมีธุรกิจประกันภัย โดยสามารถซื้อความคุ้มครองผ่านธุรกิจ Connext หรือ Vending machine ของบริษัทได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยตัวแทน
  2. InnoTainment : เป็นธุรกิจที่เน้นเรื่องของการให้สันทนาการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ และนำเอา Solutions ที่บริษัทฯ มีอย่างระบบจัดการหน้าร้าน หรือ POS (Point of sale system) เข้าไปประยุกต์ ทำให้เกิดการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
  3. Venture : เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในแง่ของ Venture Capital หรือการระดมทุน เพื่อเสริมศักยภาพของบริษัท และยังเข้าไปเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างนักลงทุนกับธุรกิจ ด้วยการใช้ Ecosystem ที่มี

สำหรับในปี 2566 สบาย เทคโนโลยี จะมุ่งเน้นไปยังการเพิ่มสัดส่วนของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Enterprise & Life ให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ อย่างเช่น โรงงาน มหาวิทยาลัย ที่ได้เริ่มนำ Solutions ของบริษัทฯ เข้าไปเชื่อมต่อและให้บริการในหลาย ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาให้กลายเป็น Smart Office หรือ Smart  Factory จึงทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อีกมากมาย

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสู่การเติบโตก้าวกระโดด

คุณณรงค์ชัย กล่าวถึง กลยุทธ์การบริหารของ สบาย เทคโนโลยี ที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดว่า บริษัทฯ จะใช้คำว่า “เติบโตร่วมกัน” โดยไม่คำนึงถึงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างเดียว แต่จะเติบโตร่วมกับพาร์ตเนอร์ และสบาย เทคโนโลยี จะเป็น Open system จึงไม่ได้ผูกขาดกับพาร์ตเนอร์รายใดรายหนึ่ง นอกจากนี้ อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญคือ บริษัทฯ จะต้องทำให้ธุรกิจที่เข้าไปลงทุนสามารถต่อเชื่อมเข้าไปในขั้ว System หรือระบบนิเวศทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ขณะที่ต้องสามารถเชื่อมต่อในมุมของ Lifestyle ของคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า การบริการ การสันทนาการ หรือการลงทุน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

 

หากถามว่าทำไมเราถึงเติบโตได้อย่างรวดเร็ว คำตอบคือเราเข้าไปร่วมทุนกับพาร์ตเนอร์ในธุรกิจที่เราสามารถเข้าไปเชื่อมต่อ และใช้ Solutions ร่วมกับเราได้ ซึ่งการที่เข้าไปลงทุนในช่วงที่ธุรกิจเหล่านี้สามารถทำกำไรได้แล้วจะทำให้เราไม่เสียเวลา และสามารถเข้าไปต่อยอดธุรกิจ ถึงแม้กลยุทธ์นี้จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่เราจะไม่เสียเวลา และสามารถเชื่อได้ว่าธุรกิจเหล่านี้สามารถสร้างกำไรให้กับเราได้ เพราะมันคือการต่อยอดธุรกิจ คุณณรงค์ชัย กล่าว

 

เป้าหมายของสบายคือการเป็นบริษัทใหญ่ระดับภูมิภาค

เป้าหมายในอนาคตของ สบาย เทคโนโลยี คือการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเป้าหมายแรกคือการเป็นบริษัทระดับภูมิภาค (Regional play) และต้องการมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ระดับ 3 หมื่นล้านบาท โดยการที่จะไปถึงเป้าหมายได้นั้น จะต้องขยายไปยังธุรกิจที่ครอบคลุมและมีศักยภาพมากขึ้น อย่างเช่น การลงทุนในธุรกิจที่มีกำไรสูง และเข้าไปช่วยต่อยอด นอกจากนี้ยังต้องเน้นการเติบโตแบบยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในเรื่องของ Cyber Security และยังต้องให้ความสำคัญกับการบริการและดูแลลูกค้า คุณณรงค์ชัยกล่าวในตอนท้าย

จากการที่สบาย เทคโนโลยี เป็นบริษัทที่มี Solutions มากมาย และยังสามารถนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปประยุกต์ได้กับทุกธุรกิจ จึงทำให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการทำธุรกรรมของผู้บริโภค ไม่ว่าจะทั้งผู้บริโภครายย่อย (B2B) หรือรายธุรกิจ (B2C) บริษัทแห่งนี้ก็สามารถให้บริการอย่างครอบคลุม และยังเข้าไปช่วยต่อยอดการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จนเป็นที่มาของรางวัล FAST GROWING COMPANY AWARD