Home / HAPPENING / มทร.ธัญบุรี ยันไม่มีหลักสูตรเบ็ดเสร็จ กรณีข่าว “ล้งจีนบุกการศึกษา” ผ่านเอเยนซี่

มทร.ธัญบุรี ยันไม่มีหลักสูตรเบ็ดเสร็จ กรณีข่าว “ล้งจีนบุกการศึกษา” ผ่านเอเยนซี่

มทร.ธัญบุรี ยืนยัน ไม่มีนโยบายแย่งนักศึกษาจีนเข้าเรียน และไม่มีหลักสูตรเบ็ดเสร็จกรณีข่าว “ล้งจีนบุกการศึกษา” ผ่านเอเยนซี่ทำให้เข้าเรียนได้แม้ไม่มีวุฒิ ม.6

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวและการวิจารณ์กันอย่างมากมายโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาที่มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน แย่งเด็กจีนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบางแห่งยอมให้บุคลากรจากจีนเข้ามาควบคุมหลักสูตรเบ็ดเสร็จ

โดยเฉพาะในกลุ่มราชมงคล ยิ่งไปกว่านั้นยังเปิดรับเข้าศึกษาผ่านตัวกลางหรือเอเยนซี่ของจีน ทำให้เข้าเรียนได้แม้ว่าไม่มีวุฒิการศึกษา และยังช่วยจัดหาเพื่อทำยอดนักศึกษาให้เข้าเรียนตามที่กำหนดได้ โดยข่าวที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ระบุชื่อคนให้ข่าว แต่ระบุเพียงแค่แหล่งข่าวเท่านั้น


ผศ.ดร.นาถรพี ชี้แจงว่า คณะบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาจากจีนมาแลกเปลี่ยนที่ มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นเพียงแค่หลักสูตรระยะสั้นเพียงประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้น หรือประมาณ 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรภาษาไทย ดำเนินการมาแล้วปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 12 โดยนักศึกษาจีนส่วนใหญ่สนใจภาษาไทยและรูปแบบการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจของไทย โดยส่วนใหญ่กลับไปทำงานหรือทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์ และอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษานั้นมีนักศึกษาจีนเพียงประมาณ 10 – 20 คน โดยเข้ามาสมัครด้วยตนเอง และส่วนหนึ่งมาจากความสนใจเรียนหลังจากเข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรนานาชาติ จากหลายประเทศไม่เพียงแค่จีนเท่านั้น เช่น อินโดนีเซีย เยอรมัน ออสเตรีย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างกัมพูชา โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดการรับสมัครที่ชัดเจน เริ่มต้นพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและหนังสือรับรอง พร้อมกับมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานตามวุฒิการศึกษาและหนังสือรับรอง

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ Wuhan University เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีร่วมกัน เป็นหลักสูตร Double Degree โดยศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี 2 ปี และไปศึกษาต่อที่ Wuhan University อีก 2 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้งของ มทร.ธัญบุรี และ Wuhan University
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวด้วยว่าในการเปิดหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาปรับหลักสูตรนั้นต้องเป็นไปตามแนวทางที่ สกอ. กำหนด และมีอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

 

พร้อมกันนี้จำนวนนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจล่าสุด ชั้นปีที่ 1 ประมาณ 1,700 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว และย้ำว่าเราเน้นการรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษามากกว่าผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน และมองความยั่งยืนระยะยาวมากกว่ารายได้ เพราะจะทำให้นักศึกษาที่จบออกไปมีทักษะและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถออกไปทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การยอมรับและความน่าเชื่อถือ.