ธนาคารออมสิน, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และ ทีเอ็มบี องค์กรในไทยได้รับรางวัล Red Hat APAC Innovation Awards ปีนี้ รางวัลจากความคิดริเริ่มที่สามารถพลิกโฉมการดำเนินงาน และผลลัพธ์อันน่าทึ่งจากประสบการณ์การนำโซลูชั่นโอเพ่นซอร์สของเร้ดแฮทไปใช้ในองค์กร

กรุงเทพฯ – 27 ตุลาคม 2563 – ณ งาน Red Hat Forum Asia Pacific 2020 เร้ดแฮท อิงค์ ผู้นำระดับโลกด้านโอเพ่นซอร์สโซลูชั่น ประกาศรายชื่อองค์กรธุรกิจไทยที่ได้รับรางวัล Red Hat APAC Innovation Awards ประจำปี 2563 ได้แก่ ธนาคารออมสิน, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป, บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รางวัลนี้มอบให้กับลูกค้าที่นำโซลูชั่นของเร้ดแฮทไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างยอดเยี่ยม

องค์กรหลายแห่งต่างเร่งปรับตัวและทำให้ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของตนมีการนำไป ใช้อย่างเป็นรูปธรรม  ผลสำรวจที่เร้ดแฮทสนับสนุนการจัดทำเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ระบุว่า 95% ของผู้บริหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนั้น ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญมากขึ้นและจัดให้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตในยุคนิวนอร์มัล ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการใหม่ๆ

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ดังนั้นการจัดงาน Red Hat Forum Asia Pacific ในปีนี้จึงมีความมุ่งหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรต่าง ๆ นำพลังของเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายระยะสั้นของตน และเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยน แปลงในอนาคตของการทำธุรกิจในยุคเน็กซ์นอร์มัล  เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายนี้ รางวัล Red Hat APAC Innovation Awards 2020 จึงให้การยกย่ององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีไปใช้และแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา และการใช้โซลูชั่นของเร้ดแฮทในการสร้างความแตกต่างต่อการดำเนินธุรกิจ ต่อภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชนขององค์กรนั้น ๆ

การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล พิจารณาจากผลที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีของเร้ดแฮทไปใช้ที่มีต่อเป้าหมายทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนต่าง ๆ รวมถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการนั้น ๆ  องค์กรที่ได้รับรางวัลได้แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สและวัฒนธรรมแบบเปิด ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความคล่องตัว ประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการแก้ไขความท้าทายในอนาคต และเตรียมรับมือกับเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้อย่างไร  ในปีนี้มีหน่วยงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับรางวัล 27 แห่งในห้าประเภทรางวัล คือ ดิจิทัล
ทรานส์ฟอร์เมชั่น, โครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์, การพัฒนาคลาวด์-เนทีฟ, ระบบอัตโนมัติและความสามารถด้านความยืดหยุ่น  องค์กรในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย

รางวัลด้าน: การพัฒนาคลาวด์-เนทีฟ

ผู้ได้รับรางวัล: ธนาคารออมสิน (GSB)

ธนาคารออมสิน (GSB) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจด้านสถาบันการเงิน มีสาขา 1,060 แห่งทั่วประเทศ และให้บริการลูกค้ามากกว่า 22 ล้านราย กลุ่มลูกค้าของธนาคารประกอบด้วยลูกค้าบุคคล องค์กรธุรกิจ และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างโอกาสในอนาคตให้กับคนไทย  ธนาคารให้บริการทางดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การโอนเงินระหว่างธนาคารด้วยการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และการชำระค่าบริการต่าง ๆ ด้วยการใช้บาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และโมบายแบงค์กิ้ง

GSB จำเป็นต้องเร่งให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของธนาคารออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นท่ามกลางความสนใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้านการเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน  เพื่อตอบโจทย์นี้ ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มโอเพ่นแบงค์กิ้งที่สามารถโฮสต์ APIs ของตนเอง และให้บริการด้านการบริหารจัดการ (managed services) ให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งรัดกุม

GSB ได้โยกย้ายระบบของธนาคารไปใช้โอเพ่นซอร์สที่ทำงานอยู่บน Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Application Runtimes, Red Hat 3Scale API Management, Red Hat JBoss Fuse และ Red Hat OpenShift ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจาก Red Hat Consulting  การใช้ APIs ที่มีขนาดเล็กลงด้วยไมโครเซอร์วิส การที่ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ (DevOps) และเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ต่าง ๆ ทำงานอยู่บนสภาพแวดล้อมเดียวกัน เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน ช่วยให้ GSB สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปิดตัวบริการดิจิทัลแบงค์กิ้งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ส่งบริการใหม่สู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีความคล่องตัวทางธุรกิจ  GSB สามารถให้บริการที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมผ่านการใช้แพลตฟอร์มที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

รางวัลด้าน: ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทย (KBank) เป็นผู้ดูแลและอยุ่เบื้องหลังเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ให้บริการในฐานะที่เป็นนักพัฒนาภายในองค์กร และพันธมิตรกับบริษัทฟินเทคและบริษัทสตาร์อัพด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ด้านการเงินในรูปแบบดิจิทัล และมอบบริการที่เหนือความคาดหวังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการเงิน ในระยะแรก KBTG ใช้งานแอปพลิเคชันสำคัญทางธุรกิจหลายรายการบนเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันที่เป็นระบบปิดบนระบบปฏิบัติการ UNIX ทำให้ยากและขาดความคล่องตัวในการรับมือกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และยากที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านไอทีเมื่อธุรกิจเดิบโตขึ้น ทั้งยังเผชิญกับข้อจำกัดเมื่อต้องใช้งานคอนเทนเนอร์ เพราะเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ทีม K Pro ซึ่งเป็นทีมงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีของ KBTG จึงต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีขององค์กรด้วยการลงมือทำแบบแมนนวล (manual manage) เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันสำคัญต่าง ๆ จะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

KBTG เอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน Java บน Red Hat JBoss Enterprise Application Platform ใช้ Red Hat Ansible Automation Platform เพื่อทำให้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการป้องกันภัยคุกคามทำงานแบบอัตโนมัติ และใช้ Red Hat Enterprise Linux เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้ปริมาณงานและการใช้งานด้านไอทีทั้งหมด  โครงสร้างพื้นฐานที่เล็กและคล่องตัวช่วยให้ทีม K Pro สามารถใช้ component architecture สามารถใช้ข้อมูล/เอกสารที่สามารถปรับแก้ไขให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา (living documentation) และใช้ชุดเครื่องมือกลาง (common toolset) ซึ่งช่วยลดกระบวนการการตั้งค่าระบบต่างๆ ช่วยให้สามารถให้บริการทรัพยากรด้านไอทีได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ และช่วยให้สามารถนำงบประมาณด้านไอทีไปใช้ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้มากยิ่งขึ้น แทนที่จะใช้ไปกับงานด้านการบำรุงรักษา ทำให้ทีม K Pro มีผลงานที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัยและความเสถียรของระบบต่าง ๆ ได้ช่วยให้ KBTG พุ่งเป้าไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับขยายขนาดการทำงานตามความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการให้บริการลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยได้มากขึ้น

รางวัลด้าน: โครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS)

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย ให้บริการด้านไอทีกับหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย ทั้งการปรับปรุงระบบที่ธนาคารใช้อยู่ให้ทันสมัย รวมถึงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความคิดริเริ่มในการเป็นธนาคารแห่งอนาคต (Future Banking) ของธนาคารกรุงไทย มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตและมีศักยภาพสูงขึ้น  และเพื่อตอบโจทย์นี้ KTBCS ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีดั้งเดิมที่ล้าสมัย ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูงให้ทันสมัยขึ้น  KTBCS ได้รับการสนับสนุนจาก Red Hat Consulting และใช้ Red Hat Enterprise Linux, Red Hat JBoss EAP และ Red Hat Data Grid เพื่อปรับปรุงให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ มีมาตรฐานและรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันใหม่ ๆ

การทำงานของ KTBCS มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นและอยู่ในตำแหน่งการเติบโตที่ดีขึ้น จากการนำแอปพลิเคชัน ทั้งที่มีความสำคัญระดับสูง เช่น แอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้ง และคอร์ปอเรทแบงค์กิ้ง และแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญรองลงมาซึ่งไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเงิน ไปทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มใหม่ที่ทำงานอยู่บนเร้ดแฮท ช่วยให้ KTBCS สามารถให้บริการตามข้อตกลงเกี่ยวกับระดับการให้บริการทางธุรกิจ (SLA)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายโดยรวมอีกด้วย

รางวัลด้าน: ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น และ การพัฒนาคลาวด์-เนทีฟ

ผู้ได้รับรางวัล: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)

ธนาคารทหารไทย (TMB) เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นและเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าของธนาคารมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นผ่านนวัตกรรมและบริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ซึ่งเดิม TMB ใช้อยู่ มีข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งไม่ยืดหยุ่นต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและปริมาณธุรกรรมดิจิทัลที่เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสิ้นเดือนหรือเมื่อมีแคมเปญพิเศษตามช่วงเทศกาล ซึ่งจะทำให้ระบบงานต้องทำงานที่ระดับสูงสุดเพื่อที่จะสามารถรองรับธุรกรรมที่สูงในช่วงดังกล่าวได้ ดังนั้นธนาคารจึงต้องการแพลตฟอร์มที่มีเสถียรภาพและยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เพื่อส่งผลให้ธนาคารสามารถเดินหน้าเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

Red Hat Consulting ได้ทำงานร่วมกับ TMB ในการนำ Red Hat OpenShift Container Platform บน Red Hat Enterprise Linux รวมถึงการนำ DevOps มาใช้เป็นมาตรฐานแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งนอกเหนือจากการที่ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
ยังช่วยให้ TMB สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางดิจิทัลออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น บนคอนเทนเนอร์แพลตฟอร์มที่มีเสถียรภาพและยืดหยุ่นสูง ตอกย้ำแนวทางการเติบโตด้านธุรกิจดิจิทัลแบงค์กิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน

รางวัลด้านการพัฒนาคลาวด์-เนทีฟ พิจารณาจากวิธีการทำงานและองค์กรที่มีความคล่องตัว และประสบความสำเร็จมากที่สุดจากประสิทธิภาพโดยรวมในการสร้างสรรค์ การบำรุงรักษา และการใช้แอปพลิเคชันทางธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ

รางวัลด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น ให้การยกย่ององค์กรต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความท้าทายด้านไอที และสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพื่อการแข่งขันในฐานะองค์กรดิจิทัล

รางวัลด้านโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์ พิจารณาจากจุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานพับลิคไพรเวท หรือ โอเพ่นไฮบริดคลาวด์ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำกล่าวสนับสนุน

นายเดิร์ก ปีเตอร์ แวน ลีอูเวน รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เร้ดแฮท

“ปี 2563 เป็นปีแห่งความไม่แน่นอน – แต่ก็เป็นปีที่มีศักยภาพเช่นกัน สถานการณ์ปีนี้จุดประกายให้เราเห็นวิธีการที่องค์กรต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกนำโอเพ่นซอร์สไปใช้ เพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านในปีนี้ ซึ่งเร้ดแฮทเชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นที่กำลังมองหาแนวคิดในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของตน  เร้ดแฮทหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับลูกค้าของเราต่อไป เพื่อช่วยจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงมากมายที่ลูกค้าเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  และปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในการนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป”

นายสราวุธ ณ นคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน

“นับจากปี 2562 การทำธุรกิจของเราเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม โซลูชั่นของเร้ดแฮทช่วยให้เรามีศักยภาพในการทำตามเป้าหมายดังกล่าว ด้วยการช่วยให้เราเปิดตัวโอเพ่นแบงค์กิ้งแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมต่อระหว่างองค์กรต่าง ๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกับเร้ดแฮท ช่วยให้เราส่งผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น มีความคล่องตัวมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

นายสุรพันธ์ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

“การมีโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่เสถียรและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธนาคารกสิกรไทยมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและไม่ติดขัดให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  การใช้โซลูชั่นโอเพ่นซอร์สของ
เร้ดแฮทเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มที่เสถียร เป็นอัตโนมัติ และปลอดภัย ช่วยให้ทีม K Pro มั่นใจว่า
แอปพลิเคชันสำคัญของเราไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใหม่หรือที่มีอยู่เดิมจะทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลา  ซึ่งเป็นการช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นไปทำงานที่มีมูลค่าสูงกว่า ช่วยให้ธนาคารให้บริการโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน”

นายวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด

“วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้า เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคต  พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและความท้าทายของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด จำเป็นต้องมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น และต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการสนับสนุนลูกค้าของเรา  โอเพ่นแพลตฟอร์ม การใช้คลาวด์ รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางดิจิทัล ช่วยให้เราบรรลุความต้องการนี้ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีความคล่องตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความเสถียรมากขึ้น และสามารถสนับสนุนกระบวนการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการที่ลูกค้าของเราเปลี่ยนผ่านธุรกิจของพวกเขาสู่ระบบดิจิทัล”

นายมาร์คัส โดเลงก้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ทีเอ็มบีมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นด้านการเงินที่ดีที่สุดเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าของเรา เราได้เริ่มก้าวแรกเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ด้วยการใช้ Red Hat OpenShift Container Platform เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้ทันสมัย และทำงานบนคอนเทนเนอร์แพลตฟอร์ม ก้าวย่างนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถเร่งกระบวนการให้บริการซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น เพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในการสร้างสังคมไร้เงินสด และขยายแนวคิดเกี่ยวกับดิจิทัลแบงค์กิ้งต่าง ๆ ของธนาคาร ในขณะเดียว กันก็สร้างความมั่นใจว่าระบบต่าง ๆ ของเราเชื่อถือได้”

แหล่งข้อมูล

ช่องทางติดต่อเร้ดแฮท

เกี่ยวกับเร้ดแฮท

เร้ดแฮท คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สโซลูชั่นสำหรับองค์กร โดยใช้พลังของสังคมโอเพ่นซอร์ส เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี Linux, hybrid cloud, container และ Kubernetes ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง เร้ดแฮท ให้การสนับสนุนลูกค้าในการผสานรวมแอปพลิเคชันใหม่และที่ใช้อยู่เดิม ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ cloud-native เพื่อยกระดับระบบปฏิบัติการชั้นนำของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติและปลอดภัย ด้วยการบริการด้านการสนับสนุน อบรม และให้คำปรึกษาที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย เร้ดแฮท จึงได้รับการไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทในเครือ Fortune 500 ด้วยบทบาทของ เร้ดแฮท ในการเป็นพันธมิตรต่อผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผนวกรวมระบบ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ลูกค้า และชุมชนโอเพ่นซอร์ส เร้ดแฮท จะสามารถสนับสนุนและผลักดันองค์กร เพื่อพร้อมรับกับโลกดิจิทัลแห่งอนาคต