Home / Strategic Move / AEC Move / ปตท.ยกระดับสตาร์ทอัพอาเซียน เปิดตัวโครงการ D-NEXT
ปตท.

ปตท.ยกระดับสตาร์ทอัพอาเซียน เปิดตัวโครงการ D-NEXT

อาเซียนเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกด้วยจำนวนประชากรกว่า 620 ล้านคน รองจากจีนและอินเดีย เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และมีผู้ใช้งานดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ซึ่งเป็นจำนวนกว่า 200 ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตไปถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา


บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) จึงร่วมมือกับ บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด (RISE) เปิดโครงการ “D-NEXT by PTT Digital x RISE” สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การสร้างโปรแกรมสนับสนุนธุรกิจ ยกระดับสตาร์ทอัพสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

สำหรับ “D-NEXT by PTT Digital x RISE” เปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ PTT Digital โดยมุ่งหวังให้โครงการ D-NEXT เป็นประตูเปิดกว้างให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างออกไป ได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างตลาดใหม่และขยายธุรกิจร่วมกันกับเรา โดยโครงการจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียนให้แข่งแกร่งเทียบเท่าระดับสากล ลบข้อจํากัดด้านพรมแดน สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐอีกด้วย

ที่ผ่านมา PTT Digital ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจพัฒนาแบบก้าวกระโดด จะช่วยผลักดันให้ กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วขึ้น และเล็งเห็นถึงความสามารถของสตาร์ทอัพภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ D-NEXT อรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าว

ด้าน นายแพทย์ ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้ง RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สตาร์ทอัพในภูมิภาคจะร่วมมือกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง พร้อมผลักดันขยายเครือข่ายในการทําธุรกิจของตนสู่วงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ประกอบกับประสบการณ์ของ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ ที่สร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร ภาครัฐ และเอกชนมาแล้วกว่า 1,000 ราย ภายใต้แนวคิด “Accelerate Your Potential” ด้วยการเติมเต็มทุกองค์ความรู้รอบด้าน ผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายระดับโลกทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย จึงช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนเงินทุน เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดขององค์กรและสตาร์ทอัพได้อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ D-NEXT by PTT Digital x RISE จะเปิดรับสมัครทั้งทางออนไลน์ ทางเครือข่าย RISE และรับสมัครตามกิจกรรม Roadshow ใน 5 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพจํานวน 15 ทีม เข้าร่วมบ่มเพาะศักยภาพจากเมนเทอร์ที่มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยการออกแบบโปรแกรมเร่งสปีดการเติบโตแบบเฉพาะเจาะจง ได้รับโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และนำเสนอผลงานกับนักลงทุนจากทั่วทั้งภูมิภาค โดยไม่มีสิทธิ์การเข้าร่วมถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานของสตาร์ทอัพใดๆ และไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโปรแกรม ระยะเวลา 3 เดือน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “D-NEXT by PTT Digital x RISE” สามารถสมัครได้ทาง www.riseaccel.com/dnext ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มีนาคม 2561 ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.facebook.com/RISEAccelerator