พรูเด็นเชียล ส่งต่อความHUG

#ส่งต่อความHUG จากพรูเด็นเชียลสู่สังคม

พรูเด็นเชียล สานต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

#ส่งต่อความHUG นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่มอบความอบอุ่นพร้อมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนือ

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ผสานกิจกรรมเพื่อสังคม CSR กับ แคมเปญออนไลน์ #ส่งต่อความHUG ด้วยโครงการเพื่อสังคม ซึ่งพรูเด็นเชียล ประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้ดำเนินงานอยู่ โดยการส่งต่อความรักและความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้นำผ้าห่มจำนวนกว่า 2,000 ผืน ไปมอบความอบอุ่นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมลงมือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมอาสาฯ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้สูงอายุ โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มาโดยตลอด

 

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (Foundation for Older Persons’ Development – FOPDEV) สานต่อกิจกรรมนี้เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม สร้างความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พรูเด็นเชียล ส่งต่อความHUG

นายอามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารลูกค้าและการตลาด บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พรูเด็นเชียลให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยตระหนักดีถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถก้าวเดินไปพร้อมๆ กันอย่างมั่นคงและมีความสุข ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ปลูกจิตอาสาให้แก่พนักงาน และร่วมทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้สูงอายุในสังคม”

ในส่วนของจากกิจกรรมออนไลน์ #ส่งต่อความHUG ที่พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ได้เชิญชวนชาวเน็ตให้มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งต่อความอบอุ่น เพียงแค่ใส่แฮชแท็ก #ส่งต่อความHUG ในรูปที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย และหลังจากจบสิ้นแคมเปญไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พรูเด็นเชียลได้สมทบทุนและนำเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ไปซื้อผ้าห่มจำนวน 2,000 ผืน และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบแก่ผู้สูงอายุในตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พรูเด็นเชียล ส่งต่อความHUG

นายสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ กล่าวว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 19 ปี ทำให้ทางมูลนิธิสามารถสานต่อความตั้งใจในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาสในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาด้านสุขภาพด้านกายภาพ เช่น การเดิน สุขอนามัย และสุขภาวะ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม และโครงสร้างที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวย ดังนั้น ทางมูลนิธิฯ จึงมีแนวคิด “บ้านผู้สูงอายุต้นแบบที่มีความเหมาะสม” เช่น การทำทางเดินเสริมราวจับ การทำทางลาดเอียงที่ถูกต้อง ปรับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ให้เกิดเป็นต้นแบบในชุมชน และให้ครอบครัวอื่นๆ นำไปปรับใช้และแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน”

 

พรูเด็นเชียล ส่งต่อความHUG