พานาโซนิค คอร์ปอร์เรชั่น มุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม เปิดตัวแท็กไลน์ใหม่ “สร้างสรรค์ในวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า” (Create Today. Enrich Tomorrow.)

บริษัท พานาโซนิค คอร์ปอร์เรชั่น (Panasonic Corporation) ประกาศเปิดตัวแท็กไลน์ใหม่ในประเทศไทย “สร้างสรรค์ในวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า” (Create Today. Enrich Tomorrow.) โดยพานาโซนิคมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตลอดจนโซลูชั่นส์สำหรับความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้า และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

พานาโซนิคมีพันธกิจระยะยาวที่เกิดจากอุดมการณ์ของคุณโคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า บริษัทควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และพร้อมรับมือกับความท้าทายของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้ ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการก้าวไปข้างหน้าของพานาโซนิค

เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว พานาโซนิค คอร์ปอร์เรชั่น ได้ปรับองค์กรสู่รูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยการรวมเอาธุรกิจที่เน้นการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันมาไว้ด้วยกัน ในโอกาสนี้ คุณมาซาฮิโระ ชินาดะ ประธานและซีอีโอของพานาโซนิค คอร์ปอร์เรชั่น ได้เปิดเผยว่า บริษัทจะยังคงสานต่อพันธกิจของพานาโซนิคตามแท็กไลน์ “สร้างสรรค์ในวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า”

คุณชินาดะ กล่าวว่า “แท็กไลน์นี้สะท้อนแนวความคิดและเป้าหมายของบริษัทในฐานะผู้ผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีคุณภาพสูงในวันนี้ เพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมให้กับผู้คน ในขณะเดียวกัน เรายังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะพัฒนาในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต สิ่งเหล่านี้คือพันธสัญญาที่เราจะทำให้ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือแต่ละบุคคลนั้น ไว้วางใจให้พานาโซนิคได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองทุกความต้องการทั้งในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและไลฟ์สไตล์ต่อไป”

แท็กไลน์ใหม่แต่ละคำมีความหมายดังนี้

สร้างสรรค์ (CREATE) ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และทำให้โลกใบนี้น่าอยู่กว่าเดิม นี่คือแก่นแท้ของความเป็นพานาโซนิค

ในวันนี้ (TODAY) ลูกค้าต้องการให้เราพัฒนาเทคโนโลยีและออกแบบโซลูชั่นส์ เพื่อยกระดับชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ที่ดี เราจึงนำเสนอนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งและมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (ENRICH) มาร่วมกันสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม เพราะความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าของเราและโลกใบนี้ คือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ เป้าหมายสูงสุดของพานาโซนิคคือการทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนรอบตัวเราดีขึ้นกว่าเดิมในทุก ๆ วัน

ในวันหน้า (TOMORROW) เราจะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นส์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด พร้อมกับช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในอนาคต

คุณทาคาฮิโระ โอยามะ รองกรรมการผู้จัดการ พานาโซนิค แอพพลายแอนซ์ มาร์เก็ตติ้ง เอเชีย แปซิฟิค (Panasonic Appliances Marketing Asia Pacific) ได้ขยายความหมายของแท็กไลน์ใหม่ สร้างสรรค์ในวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้าไว้ว่า “แนวคิดความเป็นอยู่ที่ดีสามประการ ได้แก่ ความเป็นอยู่ที่ดีจากภายใน (Inner Wellbeing) ความเป็นอยู่ที่ดีจากภายนอก (Outer Wellbeing) และความเป็นอยู่ที่ดีเชิงพื้นที่ (Spatial Wellbeing) ถือเป็นรากฐานสำคัญของการออกแบบและการกำหนดวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเรา โดย “ความเป็นอยู่ที่ดีจากภายใน” เริ่มต้นจากห้องครัว ผ่านการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ในขณะที่ “ความเป็นอยู่ที่ดีจากภายนอก” มุ่งเน้นที่ไปสุขอนามัยของร่างกาย ส่วน “ความเป็นอยู่ที่ดีเชิงพื้นที่” มุ่งสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายภายในบ้านที่สะอาดและปลอดภัย”

เรามีจุดยืนในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ความเป็นอยู่ที่ดีจากภายใน” พานาโซนิคจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ในด้านการทำความร้อน การเพิ่มแรงดัน การผัดประกอบอาหาร  รวมถึงการนำเทคโนโลยีคลื่นวิทยุมาใช้ละลายน้ำแข็งเพื่อรักษารสชาติของอาหาร และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถปรุงอาหารแสนอร่อยโดยใช้เกลือและน้ำมันน้อยลง

ส่วนผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “ความเป็นอยู่ที่ดีจากภายนอก” จะมีการใช้เทคโนโลยีการตรวจจับด้วยไบโอเมตริกซ์และการวิเคราะห์มากขึ้น เพื่อการบำรุงผิวที่ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การดูแลสภาพเส้นผมหรือสภาพผิวที่แตกต่างกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “ความเป็นอยู่ที่ดีเชิงพื้นที่” จะใช้เทคโนโลยี nanoeTM เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไปในร่างกาย ตลอดจนโซลูชั่นส์ความบันเทิงภายในบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความบันเทิงที่มีความละเอียดสูงในพื้นที่อยู่อาศัยในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ พานาโซนิคยังเปิดเผยว่า แท็กไลน์ใหม่นี้จะมีการดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านเสาหลัก 2 เสา คือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 300 ล้านตัน ภายในปี 2593 จากห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทเอง และหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซโดยใช้โซลูชั่นส์พลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทานเพิ่มมากขึ้น และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กไลน์ใหม่ “สร้างสรรค์ในวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า” สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.panasonic.com/th/consumer/create-today-enrich-tomorrow.html