OTO

OTO ล้างภาพจำเก่า! รีแบรนด์ดิ้ง ด้วยชื่อใหม่ ‘เพียร์ ฟอร์ ยู’

หลังจากท้ายปี 2566 บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) ได้เปิดเผยแผนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น “เพียร์ ฟอร์ ยู” (Peer for You) ก็ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบิรษัททั้งหมดแล้ว ล่าสุดวันนี้ (29 ก.พ.) ได้เปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ว่า วันที่ 28 ก.พ.2567 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ และตราประทับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย

โดยการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ถือเป็นการ Re-branding เพื่อลบภาพจำเก่า ๆ ของ OTO ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน Call Center แต่มีการขาดทุนสุทธิ และถูกพูดถึงสภาพคล่องอยู่บ่อยครั้ง ขณะที่วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เพราะมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการให้บริการ Outsourced Contact Center ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น บอร์ดบริษัทฯ จึงเห็นชอบปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้บริหารจึงต้องการสร้างภาพจำใหม่เพื่อให้เห็นถึงการ Turn Around ด้วยชื่อ “PEER” ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างธุรกิจ ทีมผู้บริหาร รวมถึงวิธีการและแนวทางการดำเนินงาน อันจะก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง กำไรเติบโตในอนาคต

ซึ่งปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯประกอบด้วย 2 ธุรกิจ คือ 1.) “Smart Call Center” และ 2.) ธุรกิจ Fintech “P2P Lending Platform” (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการซื้อขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน)

อ่านคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ OTO อื่นๆ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/oto/