OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯมอบความคุ้มครองคนพิการ 2 ล้านบาท

OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ร่วมกับคปภ. และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มอบความคุ้มครองคนพิการ 2 ล้านบาท

 

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดยกีรติ อัสสกุล ประธานกรรมการบริษัท มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) จำนวน 20 กรมธรรม์ ความคุ้มครองสูงสุดรวม 2,000,000 บาทให้แก่สมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อมอบให้แก่คนพิการ โดยมี พล ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดร.สุทธิพล ทวี

 

ชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสิรมการประกอบธูรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมในการรับมอบในโอกาสที่สำนักงาน คปภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับคนพิการ รวมทั้งเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถ.รัชดาภิเษก