ไทยประกันชีวิตจับมือโรงพยาบาลคู่สัญญา อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า รับบริการพบแพทย์ทางโทรศัพท์ผ่าน “Telemedicine”

ไทยประกันชีวิตจับมือโรงพยาบาลคู่สัญญา อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าช่วง COVID19 ระบาด รับบริการพบแพทย์ทางโทรศัพท์ผ่าน “Telemedicine” ทั้ง VDO Conference และโทรศัพท์ พร้อมอนุมัติจ่ายสินไหมสำหรับลูกค้า OPD ที่ป่วยโรคเรื้อรังต้องพบแพทย์หรือรับยาต่อเนื่อง ชี้ช่วยลดการเดินทาง ป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกอบกับการประกาศพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขอความร่วมมือในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ไทยประกันชีวิตในฐานะบริษัทฯ ที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric มีความห่วงใยผู้เอาประกันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ในการลดการเดินทางของประชาชน จึงเพิ่มแนวทางบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เอาประกัน โดยเฉพาะผู้เอาประกันที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ต้องรับยาต่อเนื่องหรือติดตามผลการรักษา และต้องเดินทางไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานและมีความพร้อมในการให้บริการ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลนครธน และอยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง โดยบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติค่าสินไหมทดแทน สำหรับผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก หรือ OPD กับบริษัทฯ ทั้งผู้เอาประกันรายบุคคลและผู้เอาประกันกลุ่ม กรณีผู้เอาประกันรับบริการ Telemedicine หรือการรักษาผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time รวมถึงกรณีการใช้บริการตรวจรักษานอกสถานที่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การเจาะเลือดจากโรคเรื้อรัง การทำแผลหลังการรักษาแบบผู้ป่วยใน เป็นต้น

สำหรับผู้เอาประกันที่ได้รับการอนุมัติสินไหม ต้องเป็นผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลดังกล่าวข้างต้น และเคยได้รับการอนุมัติสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ แล้ว รวมถึงกรณีผู้เอาประกันที่ได้รับการผ่าตัด หรือเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แล้วต้องติดตามอาการหลังการผ่าตัด / หลังการรักษาหรือต้องทำแผลต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เอาประกันไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือเดินทางไปรับเงินสินไหมที่บริษัทฯ

“ผู้เอาประกันที่รับการรักษาด้วย Telemedicine โรงพยาบาลจะยืนยันตัวบุคคลของผู้เอาประกันผ่าน VDO Conference หรือมีการใช้โทรศัพท์ในการติดตามอาการ และโรงพยาบาลจะดำเนินการยื่นขออนุมัติสินไหมผ่านบริการไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ หรือ Fax Claim ซึ่งการอนุมัติสินไหมจากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว บริษัทฯ จะอนุมัติการจ่ายสินไหมตามค่าใช้จ่ายจริงของโรงพยาบาล ครอบคลุมในส่วนของค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงค่าแพทย์ด้วย” นายสวัสดิ์กล่าว

บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เอาประกันเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ การให้บริการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ จึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เอาประกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันของบริษัทฯ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลสำหรับผู้เอาประกันรายบุคคล โทร.02-246-9525 และผู้เอาประกันกลุ่ม โทร.02-246-1416