ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 4

โครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 4 ใจกลางแดนแสนสุข จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งต่อองค์ความรู้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจ

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันเป็นหนึ่งในรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง” ซึ่งบริษัทฯ ใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ร่วมกับทักษะจากกูรูด้านต่าง ๆ ในการส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชน อาทิ ทักษะด้านการขาย การสื่อสารการตลาด การจัดการทางการเงิน ฯลฯ

ขณะเดียวกัน โครงการฯ ยังได้เปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศ โดยจัดทำตลาดออนไลน์ (Market Place) ผ่านเฟซบุ๊กกรุ๊ป “ตลาดสุขยั่งยืน” เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศอีกด้วย ไทยประกันชีวิตจึงนับเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง

และในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนิน “โครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 4 ใจกลางแดนแสนสุข” โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน 26 จังหวัด รวม 39 ราย พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ผู้บริหารฝ่ายขายของบริษัทฯ ยังร่วมเป็นโค้ชธุรกิจให้คำแนะนำและติดตามผลเชิงปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มทักษะด้านการขาย การบริหารจัดการทางการเงิน และการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

ภายในงานยังได้วิทยากรรับเชิญมากความสามารถร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การตลาดชื่อดัง, อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายพัฒนาธุรกิจ SME, นางปาริสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด, และนายนิพนธ์ พิลา ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม

ซึ่งหลังจบกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2566 โครงการฯ ยังได้เปิดบริการคลินิกสุขยั่งยืนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแต่ละราย พร้อมให้คำแนะนำควบคู่การลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจรให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกด้วย

“ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน และกำหนดเจตนารมย์การทำธุรกิจมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน หรือ Life Solutions Provider ด้วยการส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และสังคมไทยไปพร้อมกัน ซึ่งการส่งมอบองค์ความรู้ในโครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของวิสาหกิจชุมชนไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวฐิติมากล่าว