Home / HAPPENING / TIPLife เติมพลังใจให้น้องครั้งที่4 พาน้องดู Disney’s Maleficent : Mistress of evil

TIPLife เติมพลังใจให้น้องครั้งที่4 พาน้องดู Disney’s Maleficent : Mistress of evil

บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 15 โรงเรียน กว่า 200 คนซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้มีโอกาสร่วมชมภาพยนต์แฟนตาซีเรื่อง Maleficent:Mistress of evil ภายใต้โครงการTIPLife เติมพลังใจให้น้องครั้งที่4 พาน้องดู Disney’s Maleficent:Mistress of evil

โดยมีนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. และคณะผู้บริหารจากบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมชมด้วย

พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน กระบอกน้ำ และกระเป๋าเป้ พร้อมทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆทั้ง200 คนอีกด้วย