ณัฐนัย อนันตรัมพร กับแนวคิด Give Without Take ทุกคนคือคนสำคัญ

“เราเน้นการทำเฉพาะสิ่งที่เราถนัดและใช้แนวคิด Give Without Take เพราะการให้คือการหยิบยื่นโอกาสให้ตนเอง”

 

‘อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม’ กับการเติบโตของทุกธุรกิจ ที่นำพาความสำเร็จก้าวข้ามผ่านช่วง COVID-19 พร้อมสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลประกอบการในปี 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายได้ 3,438 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 252 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากทุกธุรกิจมีการเติบโต อันได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง 2. ธุรกิจให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม 3. ธุรกิจให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์

 

โดยคุณณัฐนัย กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้จากธุรกิจให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง และธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจการทำสัญญากับลูกค้าระยะยาวโดยให้ชำระค่าบริการเป็นรายเดือนจึงทำให้มียังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยการเข้าร่วมลงทุน (Joint venture) และร่วมเป็นพันธมิตรในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน อย่างเช่น การลงทุนเกี่ยวกับ Big Data หลังจากมองเห็นว่าในอนาคตจะมีการใช้ Data มากขึ้น ดังนั้น การที่ไปลงทุนในนวัตกรรมนี้จะเป็นสิ่งที่ต่อยอดได้ในอนาคต

 

“เราใช้วิธีการมีพาร์ตเนอร์ ลงทุนในคนที่เก่งและใช้ศักยภาพของเราในการต่อยอด โดยช่วยในเรื่องการขาย ซึ่งในระยะยาวกลยุทธ์นี้จะช่วยให้การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” คุณณัฐนัย กล่าว

 

สำหรับธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายนั้นยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ เพียงแค่ต้องเริ่มให้ถูกเวลา โดย ณ เวลานั้นเราเน้นติดตั้งสายใยแก้วนำแสง โดยเลือกลูกค้ารายใหญ่อย่างโอเปอเรเตอร์ แต่ปัจจุบันเราก็ได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามความต้องการของลูกค้าที่อยากลดรายจ่ายของค่าไฟ อยากกรีนมากขึ้น ซึ่งก็ได้เปลี่ยนจากการติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติกเป็นโซลาร์แทน นี่ถือเป็นการต่อยอดของธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่าย

 

ทั้งนี้ธุรกิจ Data services และ Data center ถือเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงได้ตั้งเป้าหมายอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีรายได้แตะ 5,000 ล้านบาท ดังนั้นเราจึงได้เพิ่มสัดส่วนของงาน Data services และ Data center ในขณะที่รายได้อีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจรับงานติดตั้งโครงข่ายก็โตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะสอดรับกันนำพาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ได้

 

ด้านแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG นั้น ทาง อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับ Stakeholder โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

 

  1. ลูกค้า : เน้นการบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าไว้ใจ โดยแนวคิดที่ใช้คือ “Give Without Take” เพราะการให้คือการหยิบยื่นโอกาสให้ตนเอง ซึ่งเมื่อธุรกิจลูกค้ายังคงมีการดำเนินขับเคลื่อนต่อไปได้ เราก็สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจ ลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุด

 

  1. พนักงาน : มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดแนวคิดความยั่งยืนแบบเดียวกัน โดยเราดูแลพนักงานตลอดจนครอบครัวพนักงาน ซึ่งเมื่อพนักงานไม่มีความกังวล การทำงาน การบริการก็จะเป็นไปด้วยดี

 

  1. ผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี เมื่อธุรกิจมีความมั่นคงและเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

 

  1. สังคม : มีการทำโครงการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนที่ขาดโอกาสได้มีสิทธิเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับไปพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

 

  1. สิ่งแวดล้อม : หากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็จะกระทบวงกว้าง จึงได้เริ่มทำธุรกิจกรีน โดยการติดตั้งโซลาร์เพื่อหวังลดมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลูกค้าประหยัดค่าไฟได้มากขึ้น

 

อย่างไรก็ดีการที่บริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นก็ต้องมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยเราไม่มีการเอาเปรียบพนักงาน เราปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเหมาะสม ขณะที่ฝั่งลูกค้า เราก็มีการเลือกลูกค้าที่มีหลักธรรมาภิบาลใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ด้วย

 

ทั้งนี้ ในแง่ของการบริหารองค์กร คุณณัฐนัย กล่าวว่า การบริหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่สำคัญที่สุดคือ ‘ทีมงาน’ โดยเราใช้หลักการบริหารงานแบบครอบครัว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อที่พนักงานจะได้ทำงานอย่างมีความสุข และจะสามาถผ่านทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

“ในปี 2566 เราตั้งเป้าหมายมีรายได้ 3,700-3,800 ล้านบาท เติบโต 10-20% ทั้งนี้ด้วยศักยภาพของบริษัทที่มีการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่ง รอบคอบ รวมทั้งมีทีมงานที่มีคุณภาพ จะสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จได้” คุณณัฐนัย กล่าว

เขียนและเรียบเรียง : ศิริวรรณ อรรถสุวรรณ
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS