สรุปครบจบในภาพเดียว!! เปิดสถิติบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น ปี 2020 Vs 2021

การระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO ด้วยการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2564 ยังคงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

Business+ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลการระดมทุนในปี 2021 มาเปรียบเทียบกับปี 2020 โดยพบว่า มูลค่าระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นปี 2021 ยังน้อยกว่าปี 2020

– ปี 2020 มีมูลค่าระดมทุน 136,043.88 ล้านบาท
– ปี 2021 มีมูลค่าระดมทุน 98,125.09 ล้านบาท (ลดลง 37,918.79 ล้านบาท จากปี 2020)

ซึ่งสาเหตุมาจากปี 2020 มีบริษัทรายใหญ่หลายรายเข้าระดมทุน ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ที่มีมูลค่าระดมทุนสูงถึง 55,902 ล้านบาท และ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ที่มีมูลค่าระดมทุนสูงถึง 39,464.25 ล้านบาท