เช็คความแข็งแกร่ง ‘บริษัทประกันวินาศภัย’ ก่อนซื้อ!

อุตสาหกรรมประกันภัยไทย ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จาก COVID-19 ทำให้บางรายมีฐานะความมั่งคงทางการเงินลดลง หรืออาจจะติดลบ ถึงแม้ว่าจะมีการประเมินจากหลายสถาบันทางการเงินว่าในปี 2566 นี้ เบี้ยประกันจะเริ่มฟื้นตัว แต่เมื่อดูจากความแข็งแกร่งของความเพียงพอของเงินกองทุน ในช่วงที่ผ่านมายังมีบริษัทประกันวินาศภัยมากถึง 29 บริษัทจาก 61 บริษัทที่มีความมั่นคงลดลง ทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยยังคงอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตราย

โดย ‘Business+’ ได้เจาะเข้าไปดูข้อมูลสัดส่วนของเงินกองทุนตามความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (Capital Adequacy Ratio Statistics : CAR Ratio) ในภาพรวม พบว่าในช่วงไตรมาส 3/2565 พบว่า 5 อันดับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุด (ข้อมูล ณ ไตรมาส 3/2565) มี CAR Ratio สูงเกิน 1,000% หรือมากกว่าที่ คปภ.กำหนด 860% (กำหนดที่ 140%) ได้แก่ บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์จำกัด ,บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย และบริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตัวเลขที่สูงมาก ๆ นี้สะท้อนให้เห็นว่า ทั้ง 5 บริษัทมีความมั่นคง ปลอดภัย และยังสะท้อนไปถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีอีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะมีบริษัทประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่งอยู่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอีกหลายบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน โดยวัดจากบริษัทประกันวินาศภัยที่มี CAR Ratio ทั้งนี้หากใช้เกณฑ์ที่คปภ.กำหนด CAR Ratio เอาไว้ที่ 140% จะเท่ากับว่า บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มี CAR Ratio ติดลบ 348.69% จนเป็นที่มาให้ต้องฟื้นฟูกิจการ โดยค่าที่ติดลบนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าได้อีกต่อไป ซึ่งประเด็นนี้จะทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าเอาประกันที่อาจจะถูกลอยแพ

โดยบริษัทประกันวินาศภัยที่มี CAR Ratio ลดลงมาน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ คปภ. แสดงให้เห็นว่าบริษัทประกันเริ่มมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งกรณีนี้จะต้องให้นายทะเบียนเข้าไปกำหนดมาตรการกำกับดูแลสถานะทางการเงินของบริษัทประกันให้เกิดความเหมาะสม หรือพูดง่าย ๆ คือ บริษัทประกันภัยจะถูกแทรกแทรงจาก คปภ. นั่นเอง

ที่มา : OIC

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

#Businessplus #Business #นิตยสารBusinessplus #CAR #CARRATIO #อุตสาหกรรมประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันภัยไทย