สรุป ภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมไทย พื้นที่ตั้งฐานการผลิตบริษัทระดับโลก

สำหรับประเทศไทย ‘นิคมอุตสาหกรรม’ ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถดึงดูดเหล่านักลงทุนต่างชาติได้ดีเลยทีเดียว เพราะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมไทย มีการดูแลที่ครบวงจร ไม่ว่าจะป็น การให้เช่าโรงงานคลังสินค้า สาธารณูปโภค หรือการบำบัดของเสียและบริการอื่น ๆ ก็ครบจบในอุตสาหกรรมเดียว เป็นผลให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนต่างชาติได้ดี

และในปัจจุบันพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 67 แห่ง ซึ่งจะกระจายอยู่ใน 16 จังหวัดหลัก โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถือครอบครองอยู่ 14 แห่ง และร่วมดำเนินการกับเอกชนจำนวน 53 แห่ง คิดเป็นพื้นที่กว่า 169,823 ไร่ และอยู่ในภาคตะวันออกเป็นหลัก

ทั้งนี้ ในอนาคตเราอาจจะเห็นบริษัทชื่อดังจากหลาย ๆ สัญชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในนิมคมอุตสาหกรรมไทยมากถึงก็ย่อมได้ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายและให้เช่าที่ดินฯ คาดว่าจะกลับมาขยายตัวดี 18.0-20.0% ต่อปี ปัจจัยหนุนหลัก ๆ ก็มาจากการที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานจากภาวะความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่คาดว่าจะยังยืดเยื้อได้ ประกอบเข้ากับแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่จะการเพิ่มสิทธิพิเศษด้านภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน หรือผ่อนปรนกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำธุรกิจน่าจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้มากขึ้นนั่นเอง

และในวันนี้ Business+ ได้รวบรวมข้อมูลน่าสนใจของนิคมอุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ที่มา : BOI, วิจัยกรุงศรี, IEAT, SET

เขียนและเรียบเรียง : อโญศิริ สุระตโก

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #นิคมอุตสาหกรรม #นิคม #WHA #AMTA #โรจนะ #นวนคร #โรงงาน