ICT Best Practice Award 2015 ที่สุดของความภูมิใจ

วันนี้ (16 ธันวาคม 2558) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT ผนึกกำลัง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หรือ ATCI มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนิตยสาร E LEADER จะงานมอบ 8 รางวัลสุดยอดองค์กร ICT Best Practice Award 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ

นำทีมโดย พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการบริษัทรักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เออาร์ไอพี รวมทั้งผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำเข้าร่วมงานครั้งนี้

สำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัล ICT Best Practice Award 2015 ได้แก่

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Customer Experience Management ประเภทการบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า

2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รางวัล Best Data Management ประเภทการบริหารจัดการข้อมูล

3. บริษัท บี.กริมเพาเวอร์ จำกัด รางวัล Best Security Management ประเภทการบริหารจัดการความปลอดภัย

4. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รางวัล Best Corporate Network Design ประเภทการออกแบบระบบเครือข่ายขององค์กร

5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รางวัล Best Application Innovation ประเภทนวัตกรรมแอพพลิเคชัน

รางวัลพิเศษ
6. CIO of the Year ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. ICT Popular Vote ได้แก่ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ Business+ ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ องค์กรที่ได้รับรางวัล ICT Best Practice Award 2015 มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ