Home / Strategic Move / AEC Move / Horse Star 2.0 The Story of CHANCE
Horse Star 2.0 The Story of CHANGE แบรนด์รองเท้าที่สร้างชื่อเสียงใน CLMV

Horse Star 2.0 The Story of CHANCE

เรื่องราวของ Horse Star แบรนด์รองเท้าที่ข้ามไปสร้างชื่อเสียงในกลุ่ม CLMV มากว่า 3 ทศวรรษ และกำลังปูทางกลับมาเขย่าตลาดเมืองไทย ถือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตา

Horse Star 2.0 The Story of CHANGE แบรนด์รองเท้าที่สร้างชื่อเสียงใน CLMV

ไม่เฉพาะการปรับองค์กรครั้งใหญ่ การดึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก vision ของทายาทรุ่น 2 “กมลชัย ตระการสืบสกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยบูลย์รัตน์ จำกัด และบริษัท บูลย์ชัย จำกัด คนใหม่ที่ขึ้นมารับผิดชอบแทน

โดยเขาให้เหตุผลว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการบริโภคสื่อในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย

รวมถึงมีความต้องการเฉพาะมากขึ้น ทำให้ Horse Star หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักดีในชื่อ “ม้าดาว” ต้องยึดพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางให้การพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์และความพอใจของผู้บริโภค

ในวัย 23 ปีของกมลชัยกำลังฉกฉวยโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจ เพราะจริงๆ แล้วการขายรองเท้าแตะ ต้องพึ่งหน้าร้านหรือตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก

แต่ด้วยแนวคิดของคนหนุ่มรุ่นใหม่ เขามองว่า อุตสาหกรรมนี้ต้องเท่าทันต่อการเคลื่อนไหวว่า ลูกค้ากำลังมองหาสินค้าจากที่ไหน

อาจกล่าวได้ว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการบริโภคออนไลน์ เพราะผู้คนหันไปใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆอยู่กับโลกออนไลน์ แม้แต่การจับจ่ายซื้อของ

เมื่อมีลูกค้าอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น ก็จำเป็นที่ธุรกิจทั้งหลายต้องปรับตัว เพราะหากทำธุรกิจเฉพาะ ในโลกจริงๆ ที่ไม่มีสินค้าจำหน่ายทาง Internet ร่วมด้วยก็อาจเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงผู้บริโภคและตามผู้บริโภคไม่ทันคู่แข่ง

ดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งเน้นไปที่ธุรกิจออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งเป็นการติดตามลูกค้าที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ และเป็นโอกาสที่จะช่วยธุรกิจให้ผู้ผลิตได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น นั่นหมายถึงลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้สินค้าลอกเลียนแบบและจ่ายในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเราสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้านี้จากเดิม จะเป็นลักษณะเดิมซื้อตามร้านค้าทั่วไป

Horse Star 2.0 The Story of CHANGE แบรนด์รองเท้าที่สร้างชื่อเสียงใน CLMV

New Media = Money
ด้วยเป้าหมายที่วางไว้ “กมลชัย” อยากเห็นการเติบโตของแบรนด์รองเท้า Horse Star เพิ่มขึ้นเท่าตัว นอกจากกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้งกับตัวแทนจำหน่ายแบบราย่อยและค้าส่ง

สิ่งที่จะแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง เพื่อทำให้เขามีรายได้เพิ่ม และเป็นความโดดเด่นคือ การสร้างสินค้าและบริการที่ตรงต่อความต้องการแต่ละรายบุคคล (Customized Products) เพื่อมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าและบริการที่สร้างความสุข ให้เกิดการชื่นชอบ และใช้อย่างสม่ำเสมอ จนอยากบอกต่อ เพื่อเกิดความภักดี ในตราสินค้า (Brand loyalty) ตลอดเวลา

แม้จะทราบดีว่าธุรกิจของเขามีระดับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แต่เขาและครอบครัวก็ปรารถนาจะประสบความสำเร็จจากแผนธุรกิจใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ

เขาจึงตั้งเป้าหมายระยะสั้นภายใน 1 ปี ที่จะเห็นการจำหน่ายรองเท้าผ่านทางสื่อออนไลน์แบบครอบคลุมทั้งหมด และภายใน 3 ปีต้องส่งสินค้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า สามารถกระจายสินค้าจำหน่ายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ถึงแม้เขาจะบอกว่า ท้าทายอย่างมากในการเข้ามาบริหารแทนรุ่นบุกเบิก

แต่ถ้าดอกผลจากการลงแรงในช่วงดังกล่าวที่ออกมาในรูปของผลกำไรในปีนี้ ก็น่าจะทำให้พนักงานทุกคนยิ้มได้

Facebook : Horse Star – รองเท้าแตะฟองน้ำตราม้าดาว

Horse Star 2.0 The Story of CHANCE