น้ำส้ม

MALEE รุกตลาด Health and Wellness รับเมกะเทรนด์

มาลี

มาลีทุบสถิติทำรายได้ทะลุเป้า ผุด บริษัท เมก้า มาลี จำกัดรุกตลาดHealth and Wellness รับเมกะเทรนด์ แตกไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ


แม้ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศจะชะลอตัวลง แต่สำหรับ แบรนด์MALEE กลับทำรายได้รวมในไตรมาส3/2559 ทะลุ1,770 ล้านบาท นับเป็นการสร้างสถิติสูงสุดในับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการรับจ้างผลิต ส่งผลให้เก้าเดือนแรกของปี 2559 กลุ่มบริษัทมียอดขายรวม 5,063 ล้านบาท เติบโต 31 % YoY และมีกำไรสุทธิ 413 ล้านบาท เติบโต 83% YoY”

รุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE เปิดเผยว่า “การเติบโตของยอดขายในไตรมาส 3มาจากการปรับเพิ่มขึ้นของทั้งธุรกิจตราสินค้าของบริษัทฯ (Branded Business: Brand) และธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศชะลอตัวลงส่งผลให้ยอดขาย Brand ในประเทศยังคงเติบโตได้เล็กน้อย แต่ยอดขาย Brand ในต่างประเทศยังคงเติบโตต่อเนื่อง”

 

มาลี

โดยหลังจากนี้ มาลีได้วางกลยุทธิ์ของธุรกิจใหม่โดยจะหันมาให้น้ำหนักตลาดเพื่อสุขภาพมากขึ้นจากก่อนหน้าที่ผลิตเพียงผลไม้และเครื่องดื่ม มาเป็นการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเต็มตัว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบริษัทร่วมทุน บริษัท เมก้า มาลี จำกัด รับเมกะเทรนด์การใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health and Wellness) เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ทั้งสำหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์แรกได้ประมาณครึ่งหลังของปี 2560

 

นอกเหนือจากกลยุทธ์การมุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพแล้วตลาดต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ เพื่อผลักดันยอดขายให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวทั้งกับตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้า เพื่อขยายธุรกิจ Brand ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการเติบโตสูง เช่น ฟิลิปปินส์ พม่า และกัมพูชา รวมถึงประเทศจีน โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดแต่ละประเทศ รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งรายใหม่และรายปัจจุบัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจได้มากขึ้น
มาลี

“บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเติบโตของยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศตามเมกะเทรนด์การใส่ใจเรื่องสุขภาพ การเติบโตของยอดขายลูกค้า CMG ปัจจุบันและรายใหม่ ตลอดจนการเติบโตจากพันธมิตรทางธุรกิจและธุรกิจร่วมทุน ทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างแผนการดำเนินงานของบริษัทฯนอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการรักษาการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคง โดยไม่พึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการให้ความสำคัญในการดูแลบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน”