“GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต”

IRPC – สวพ. FM 91 เปิดตัวโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” พร้อมเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) กล่าวว่า “IRPC ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ให้การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด และในครั้งนี้ IRPC ร่วมกับสถานีวิทยุสวพ.FM91 เปิดตัวโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งมอบน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องจากทราบว่ายังมีผู้ที่ขาดแคลน และต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอีกเป็นจำนวนมาก เช่น ถังออกซิเจน รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย และเครื่องพ่นละอองยา เป็นต้น เพื่อช่วยผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพมากขึ้น”

ในโอกาสนี้พนักงานจิตอาสา IRPC ยังร่วมกันจัดตั้งโครงการ “One coin, One chance หนึ่งเหรียญ หนึ่งโอกาส” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระดมทุน โดยได้เชิญชวนให้พนักงาน IRPC และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคเงิน แม้เพียงเหรียญเดียวก็สามารถนำไปสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย คนชรา หรือมอบให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนอาหารที่มีประโยชน์ เป็นการส่งต่อความเอื้ออาทร ความสุข และความดี ให้ต่อเนื่องไปอย่างไม่มีการสิ้นสุดในสังคมไทยของเราต่อไป

“IRPC ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม อาทิ โครงการขาเทียม โดย IRPC บริจาคเม็ดพลาสติกให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขาเทียม และล่าสุด IRPC ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม IRPC จะเป็นผู้สนับสนุนเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) ที่สามารถนำไปผลิตทดแทนชิ้นส่วนเดิมของหุ่นยนต์ช่วยเดินได้ ช่วยลดน้ำหนักหุ่นยนต์เหลือ 15 กิโลกรัม จากต้นแบบอยู่ที่ 25 กิโลกรัม เพื่อต่อยอดสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง”

ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานีวิทยุ สวพ.FM91 กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 24 ปี ที่ผ่านมา รายการข่าวจราจรสวพ.FM91 ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือและส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในสังคมเป็นจำนวนหลายแสนราย โดยออกอากาศทั้งหน้าไมค์พร้อมให้ข้อมูลหลังไมค์

 

ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผ่านทางหมายเลขโทรฟรี 1644 สวพ.FM91 และ IRPC จึงได้ร่วมกันอาสาเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้ และผู้รับซึ่งเป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สังคมแห่งความมีน้ำใจ ในการขับเคลื่อนพลังแห่งความดี ให้คงอยู่ในสังคมไทย กับโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” โดยได้เปิดรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางหมายเลขโทรฟรี 1644 / TWITTER @FM91TRAFFICPRO และ FACEBOOK FANPAGE FM91TRAFFICPRO พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคม”