ธอส. เพิ่ม 10 ฟังก์ชันบริการใหม่ใน Application : GHB ALL GEN ตอกย้ำความเป็น Digital Bank เต็มรูปแบบ เริ่มให้บริการ 22 ก.ย. 66 เป็นต้นไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พัฒนาการให้บริการด้านดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการผ่าน Application : GHB ALL GEN ในเฟสที่ 3 จำนวน 10 ฟังก์ชันประกอบด้วย 1. e-Donation บริการสแกน QR e-Donation หรือเลือกรูปภาพ QR ที่บันทึกไว้ เพื่อโอนเงินบริจาคให้กับสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณสุขอื่น ๆ 2. Request To Pay (RTP) บริการตั้งเตือนการชำระเงินกู้บนระบบพร้อมเพย์ ไปยังธนาคารต่าง ๆ 3. Bank Certificate บริการขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อขอวีซ่าหรือศึกษาต่อต่างประเทศ 4.เปิดทะเบียนสลากออมทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีทะเบียนสลากออมทรัพย์ ธอส. มาก่อน 5. ปลดสถานะ (Dormant) บริการปลดสถานะบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว เป็นบัญชีสถานะปกติ (Active) 6. ทบทวนข้อมูลลูกค้าด้วยตนเอง แสดงข้อมูลการแสดงตนก่อนการสร้างความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมกับธนาคาร  7. สมัครและยกเลิก Promptpay เปิดให้บริการสมัครและยกเลิก PromptPay เพื่อให้บริการ รับ-โอนเงินระหว่างธนาคารโดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร  8. ประวัติการไถ่ถอนสลาก บริการแสดงประวัติรายการไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ 9. NDID บริการขอใช้ข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารอื่นด้วยภาพถ่ายใบหน้าในรูปแบบดิจิทัล  และ 10. dStatement บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ในรูปแบบดิจิทัลระหว่างสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสัมผัสบริการใหม่ ๆ ของ ธอส. ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th