GGC เดินหน้าสร้างโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2

GGC ได้ฤกษ์วางศิลาฤกษ์โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ชูเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด  รุดหน้าการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทย

 

ที่ผ่านมาส่วนแบ่งการตลาดในประเทศของผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ของ GGC ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 27  ในปี 2559 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มก่อสร้างโรงงานเมทิสเอสเทอร์ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ใช้เงินลงทุน 1,650 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 มีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 200,000 ตันต่อปี และเมื่อรวมกับโรงงานเมทิสเอสเทอร์แห่งที่ 1 ที่จังหวัดระยอง GGC จะสามารถผลิตเมทิล เอสเทอร์ได้ถึง 500,000 ตันต่อปี

 

 

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการ GGC กล่าวว่า โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ (อันเป็นส่วนผสมหลักของน้ำมันไบโอดีเซล) ที่มีคุณภาพสูงสุดแต่ในต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยเทคโนโลยี ที่ GGC นำมาใช้ประกอบด้วย Layer Esterification Technology ที่เปลี่ยนกรดไขมันในน้ำมันปาล์มดิบให้เป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ เหมาะกับน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพหลากหลาย ช่วยให้รองรับผลผลิต ของเกษตรกรได้มากขึ้น Catalyst Recovery Technology คือ เทคโนโลยีที่นำสารตัวเร่ง (Catalyst) กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศแล้ว ยังส่งผลเชิงบวก ในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง GGC ให้ความใส่ใจในขั้นตอนการดำเนินงาน

 

ถัดมา คือ Distillation Purification Technology ซึ่งมีความโดดเด่น คือ เป็นเทคโนโลยีการกลั่น ที่ทำให้ไบโอดีเซลมีความบริสุทธิ์สูงขึ้น ลดการอุดตันจากสิ่งเจือปนต่างๆ ส่งผลดีต่อการนำไปใช้ กับเครื่องยนต์ทุกประเภท พร้อมทั้งปราศจากการใช้น้ำในการชะล้าง ทำให้เกิดผลพลอยได้ คือ การลดปริมาณน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิต สุดท้าย คือ Steam Generator Technology คือ การนำความร้อนทิ้งจากกระบวนการกลั่นมาใช้ในการผลิตไอน้ำ ช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนการผลิต อีกทางหนึ่ง

 

ทางด้านพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีเปิดเผยว่า รัฐบาลมีความยินดีที่ได้เห็นทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและจัดทำ โครงการต่างๆ อันสอดรับและสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ รวมถึงการก่อสร้าง “โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ GGC” ซึ่งนอกจากจะใช้ผลผลิตทางการเกษตร กล่าวคือ ปาล์มน้ำมันที่มีอยู่มากมายในภาคตะวันออก ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพและความเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการ อาทิ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดจ้างงานในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมูลค่าสูงในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และที่สำคัญยังอยู่ในเขตเมืองใหม่บนเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมครบวงจร (Biopolis) ที่มีระบบคมนาคมทันสมัย ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ครบวงจร และสถาบันวิจัยขั้นสูงอันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

 

ทั้งนี้GGC ได้ใช้เงินลงทุนสำหรับโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2  จำนวน1,650 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และมีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 200,000 ตันต่อปี และเมื่อรวมกับโรงงานเมทิสเอสเทอร์แห่งที่ 1 ที่จังหวัดระยอง GGC จะสามารถผลิตเมทิลเอสเทอร์ได้ถึง 500,000 ตันต่อปี