‘เฟิร์ส เลโก้ ลีก 2018-2019’

มทร.ธัญบุรี จับมือภาครัฐ-เอกชน เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทย  แข่งขันหุ่นยนต์ ‘เฟิร์ส เลโก้ ลีก 2018-2019’

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก For Inspiration and Recognition of Science Technology (FIRST) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018-2019 ประจำปี 2561 เพื่อแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมในอนาคต

หัวข้อการแข่งขัน FLL 2018/2019 ในครั้งนี้คือ INTO ORBIT สำหรับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ช่วงอายุระหว่าง 9 – 16 ปี และหัวข้อการแข่งขันสำหรับ FLL Junior คือ MISSION MOONสำหรับกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ช่วงอายุระหว่าง 6 – 10 ปี

 

โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจบนสนาม (Robot Performance) การนำเสนอโครงงาน (Project) และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values)

 

โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้น ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น (DD Mall) จตุจักร กทม.
โดยโครงการดังกล่าวเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปทำการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 17 – 20 เมษายน 2562 ต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www. gammaco.com/fill