บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เดินหน้าหลักสูตร 4 ปี 2 ปริญญา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เดินหน้าจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เรียน 4 ปี ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ระบุ ‘เพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างประสบการณ์ พร้อมลุยธุรกิจระดับนานาชาติ’


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เผยว่าคณะบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยกับสังคมโลก เน้นย้ำการพัฒนาสู่ความเป็นสากล ล่าสุดได้ร่วมมือทางวิชาการกับ Wuhan University ที่ตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีร่วมกัน

 

ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักสูตร Double Degree หรือที่เรียกกันว่าหลักสูตรสองบวกสอง กล่าวคือนักศึกษาจะต้องศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี 2 ปี และไปศึกษาต่อที่ Wuhan University อีก 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาใบแรกจาก มทร.ธัญบุรี และปริญญาใบที่สองจาก Wuhan University

หลักสูตรดังกล่าวนอกจากจะได้ 2 ปริญญาแล้ว ยังเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม รู้จักรับผิดชอบชีวิตของตนเอง ซึ่งจะช่วยต่อยอดความคิด เปลี่ยน Mindset หรือกระบวนการทางความคิด ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจของชาวจีนที่มีทั้งสิ่งที่คล้ายและแตกต่างจากการทำธุรกิจของคนไทย เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดกับการทำงานและสร้างเป็นธุรกิจของตนเองในอนาคตได้

 

และในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ Wuhan University ก็คือการเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ที่มีชื่อเสียงของจีน และจีนเองมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด มีรูปแบบการค้าการลงทุนที่น่าสนใจ หลายเมืองของจีนก็เป็นสังคมไร้เงินสดที่หันมาใช้ QR Code ในการจับจ่ายก่อนหน้าที่ประเทศของเราจะนำมาใช้

การเรียนการสอนของหลักสูตร 2 ปริญญานี้ แม้จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่การไปเรียนที่จีนผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และรู้จักใช้ภาษาจีนด้วย โดยทางคณะบริหารธุรกิจจะเปิดคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้เรียนเสริมด้วย อยากให้เชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำธุรกิจระดับนานาชาติ โดยค่าเทอมจะไม่แตกต่างจากการเรียนในประเทศไทย

 

ขณะนี้กำลังปรับปรุงหลักสูตรและแขนงวิชาเรียนเพื่อให้มีความลงตัว ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้เรียนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มข้นจากจีน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มเปิดรับในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางวิชาการในการทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศชื่อดังอีกหลายแห่ง เช่น University of Derby และ University of Northampton ประเทศอังกฤษ รวมถึง Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ด้วย

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อข้อมูลที่เว็บไซต์ www.bus.rmutt.ac.th หรือสอบถาม โทร.02 549 3241 / 02 549 3243.