ทิพยประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี เปิดตัวสายการบิน Ezy Airline

นางธนัชชา วงษ์เจริญสิน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ นายธานี ธราภาค กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด/สายการบินอีซี่แอร์ไลน์  ในการเปิดสายการบิน Ezy Airline และ เปิดตัวเครื่องบินลำแรก ซึ่งพร้อมให้บริการเส้นทางบินจากหัวหินสู่ภาคใต้ เชื่อมโยงเมืองหลัก-เมืองรอง เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย

พิธีเปิดงานจัดขึ้นที่ห้องประชุม Colonial Hall โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลล่าหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในโอกาสนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ที่มาร่วมแสดงในพิธีเปิดงานด้วย