ความยั่งยืนเส้นทางสู่การเติบโตของ ‘เอปสัน’

เทคโนโลยีในวันนี้มีแต่จะเพิ่มบทบาทในธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ หากปราศจากเทคโนโลยี ธุรกิจในวันนี้ยากจะอยู่รอดได้ เพราะเทคโนโลยีกลายเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของทุกอุตสาหกรรมไปแล้ว โดยผู้นำทางเทคโนโลยีในไทยตอนนี้ต่างก็มุ่งนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนของโลกเพื่อให้ทันต่อโอกาสใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น และหนึ่งในนั้นก็คือ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยรรยง มุนีมงคลทร Managing Director บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า วิกฤตโรคระบาดถือเป็นความท้าทายของเอปสันเป็นอย่างยิ่งซึ่งสิ่งที่ทางเอปสันทำ เพื่อให้ก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบและมุมมองการทำงานให้รวดเร็วและตอบโจทย์ตลาดให้มากที่สุด

เริ่มต้นจากการศึกษาทิศทางตลาด ตลอดจนแนวโน้มตลาดในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับรูปแบบการทำงานไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น นำมาซึ่งการเปิดร้านค้าออนไลน์ของทางเอปสัน และขยายช่องทางการขายไปยังร้านค้าออนไลน์ของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอปสันโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ของแท้โดยตรงจากทางเอปสัน

นอกจากนี้ ยังมีการออกแคมเปญสินค้าต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความประหยัดให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SME ที่มีเพิ่มมากขึ้นจากการปรับตัวต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยออกโปรแกรม “เหมา ๆ” ที่ให้ผู้ใช้งานจ่ายค่าเครื่องพิมพ์เป็นรายเดือน การปรับทีมงานภายใน เพื่อตอบโจทย์และรองรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจมากขึ้น รวมถึงการสร้าง Digital Platform อย่าง Epson Virtual Solution Center เพื่อให้ลูกค้าองค์กรสามารถเยี่ยมชมโซลูชันเพื่อธุรกิจของเอปสันจากที่ไหนก็ได้ผ่านทางระบบออนไลน์

และสุดท้ายคือการปรับเปลี่ยนการให้บริการหลังการขาย โดยขยายเวลาการให้บริการของทีมงาน call center รวมถึงโปรโมตช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางเอปสันผ่านทางช่องทาง Social Media ต่าง ๆ

ขณะที่กลยุทธ์การบริหารธุรกิจของบริษัทผ่านนโยบายของไซโก้ เอปสัน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น มีปัจจัยหลัก ๆ อยู่ทั้งหมด 2 ส่วน คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ เอปสันจึงมีการทำวิจัยอย่างหนัก เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ผ่านเทคโนโลยีที่โดดเด่นและไม่มีใครเหมือน รวมถึงการบริการหลังการขายที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าผู้ใช้งาน เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานสินค้าเอปสันที่ดีที่สุด

ในขณะที่อีกด้านคือการให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ทำให้ “นโยบายด้านความยั่งยืน” เป็นอีก 1 นโยบายหลักที่เอปสันยึดมั่นมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเอปสันจะต้องไม่เพียงแต่ตอบโจทย์การใช้งานขอลูกค้าเท่านั้น แต่ยังจะต้องสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับโลกและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งนโยบายนี้สะท้อนออกมาจากการออกนโยบายทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดในส่วนของกิจกรรมในระดับประเทศของเอปสันทั่วโลก ในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมกันสร้างโลกและสังคมที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

  • การลงนามความร่วมมือกับทางองค์การสหประชาชาติ เพื่อเข้ามามีส่วนในการผลักดัน Sustainable Development Goals ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
  • ความร่วมมือระหว่างเอปสันและ Nation Geographic ในการยกระดับความตื่นตัวต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ซึ่งนำมาสู่แคมเปญ Turn Down The Heat เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการลดการปล่อยความร้อน ชะลอการละลายตัวของน้ำแข็งขั้วโลก

ในด้านสินค้าของเอปสันเอง นอกจากจะนำเสนอประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมแล้วจะต้องตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนด้วย นำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ของเอปสัน เช่น

  • เทคโนโลยี Heat-Free ที่เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปถึง 85%
  • การใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์ในโปรเจกเตอร์แทนการใช้หลอดไฟแบบในอดีต ใช้งานได้ยาวนานกว่าถึงเกือบ 5 เท่า และกินไฟน้อยกว่า
  • เทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งทอด้วยระบบดิจิทัล ที่ใช้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมงานพิมพ์สิ่งทอ ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดในกระบวนการย้อมลายผ้าได้มากกว่า เมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม
  • และล่าสุด เอปสันที่สิงค์โปร์ได้มีการเปิดตัวเครื่อง PaperLab ซึ่งเป็นเครื่องรีไซเคิลกระดาษ ที่สามารถผลิตกระดาษด้วยระบบแห้ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำกระดาษใช้แล้วมาใส่ไว้ในเครื่องเพื่อให้เครื่องผลิตกระดาษใหม่และนำไปใช้งานต่อ

ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับเอปสัน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และโลก ซึ่งถือเป็นภารกิจที่เอปสันตั้งใจจะผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของโลกใบนี้