เครื่องแยกเส้นใยผักตบชวา มทร.ธัญบุรี สู่อุตสาหกรรมผืนผ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ แย้มแฟง นายจงใจ ชัยจันดี นายศุภกิจ ซ่อนกลิ่น และนายธนัสพงษ์ วรรณคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใยผักตบชวา ลดเวลาและแรงงานคนในการแยกเส้นใยจากผักตบชวา ผศ.ดร.มานพ เล่าว่า มีการนำผักตบชวามาจักรสานเป็นการเพิ่มมูลค่า โดยผักตบชวามีส่วนประกอบของเส้นใย สามารถนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นเส้นด้ายทอเป็นผืนผ้า นำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และหมวก การเพิ่มมูลค่าเส้นใยผักตบชวา สู่เชิงพาณิชย์ของจังหวัดปทุมธานี ทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ก่อนที่ผักตบชวาเป็นเส้นใย ต้องใช้เครื่องจักรขูดต้นผักตบชวาให้เป็นเส้นใย ทางอาจารย์และนักศึกษาภาควิศวกรรมเครื่องกล ได้นำปัญหาดังกล่าวมาการออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใยผักตบชวา

โดยจุดเด่นของเครื่องอยู่ที่ชุดใบขูด ด้วยขนาดผักตบชวาโคนใหญ่ปลายเล็กถ้าตั้งระยะมันไม่เหมาะสม ระยะชิดเกินไปใส่โคนผักตบทำให้ขาด ถ้าตั้งระยะห่างเกินไปถึงช่วงปลายของผักตบชวาถ้าไม่สามารถขูดเส้นใยได้ นำปัญหาตรงนี้มาออกแบบชุดใบขูด ทุกใบขูดขณะทำงานสามารถปรับเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ปรับตามขนาดของวัสดุที่ใส่เข้าไปลงไปอัตโนมัติ ใช้งานไปนาน ๆ ใบสึกสามารถสลับด้านได้ หรือสามารถถอดออกมาเจียรแล้วนำใส่ใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับวัสดุธรรมชาติชนิดอื่น เช่น กาบกล้วย ปัจจุบันได้จดสิทธิบัตรเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นำเครื่องไปทดลอง พื้นที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนงบวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำไปทดสอบร่วมกับชุมชน เป็นประโยชน์มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ ปรับเครื่องตามเงื่อนไขที่ชาวบ้านหรือว่าผู้ใช้งานเอาไปใช้ประโยชน์ตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์ ซึ่งราคาเครื่องจะอยู่ประมาณ 40,000 – 45,000 บาท

ทางด้าน นายจงใจ ชัยจันดี เพิ่มเติมว่า ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ โครงสร้างเครื่อง ชุดขูดลำต้น ชุดส่งกำลัง ช่องระบายเศษลำต้น การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใยจากผักตบชวานี้ได้ดำเนินการออกแบบสร้าง ทดสอบ และประเมินผล โดยการออกแบบหลักจะคำนึงถึง ความเร็วรอบที่ใช้ในการแยกเส้นใยจากผักตบชวา สมรรถนะในการทำงานของเครื่อง และคุณภาพของเส้นใย จากการทำงานของเครื่องแยกเส้นใยจากผักตบชวา 1 ชั่วโมง คิดเป็นค่าไฟฟ้า ชั่วโมงละ 1.78662 บาท ในการใช้งานเครื่องแยกเส้นใยจากผักตบชวา 8 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นเงิน 14.29 บาทต่อวัน หรือ 428.7 บาทต่อเดือน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบรี ผศ.มานพ โทร.086- 6634562