เอ็กโก กรุ๊ป เปิดโรงไฟฟ้า “บ้านโป่ง” อย่างเป็นทางการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิด “โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง” อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อย่างเป็นทางการ

หลังโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นโรงไฟฟ้าระบบ โคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวนรวม 180 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี สำหรับกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจากกระบวนการผลิตจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป ให้การต้อนรับ พร้อมกับกลุ่มผู้ให้เงินกู้ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่นและชุมชนในอำเภอบ้านโป่ง