EGA ขอเชิญร่วมงานสัมมนา INTERNATIONAL BIG DATA CONFERENCE 2016

EGA ขอเชิญร่วมงานสัมมนา INTERNATIONAL BIG DATA CONFERENCE 2016 ร่วมแชร์ข้อมูลกับเทรนด์ Big Data พร้อมรับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

E-poster