อุตสาหกรรมดิจิทัลไทย สร้างรายได้แค่ไหน?

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันโลกดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเป็นที่เรียบร้อย ทำให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 19.0-20.0% ต่อปี

โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเติบโตขึ้นได้ขึ้นอยู่กับเทรนด์ของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกสบายและใช้ทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก

ซึ่งธุรกิจดิจิทัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

ธุรกิจบริการดิจิทัล : บริการสำหรับการทำธุกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านออนไลน์หรือเว็บไซต์ อาทิ mobile banking, แอปพลิเคชันสั่งอาหาร และ Social Media ต่าง ๆ โดยมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย 22.0-23.0% ต่อปี มีปัจจัยมาจากชีวิตประจำวันของผู้บริโภคที่เข้าสู่บริการดิจิทัลมากขึ้น

ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์: ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ทั้งเก่า ซื้อขาย รวบรวมข้อมูล เอื้ออำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีให้แก่องค์กรนั้น ๆ อาทิ ระบบ Clound โดยมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย 11.0-12.0% ต่อปี ปัจจัยหลัก ๆ มาจากการปรับตัวขององค์กรธุรกิจที่ทำ digital transformation มากขึ้น

ดิจิทัลคอนเทนต์: การผลิต Games, Animation รวมถึง E-book และ Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย 13.0-14.0% ปัจจัยมาจากผู้บริโภคที่ต้องการเกมใหม่ ๆ และการเสพคอนเทนต์ที่มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในปี 2565อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยเติบโตเฉลี่ย 28.0%  โดยมีปัจจัยหลัก ๆ มาจากการแข่งขันปรับตัวด้าน Digital transformation ในภาคธุรกิจ การเข้าถึง 5G ที่ราคาถูกลงและอื่น ๆ ประกอบเข้ากับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐบาล ในเรื่องของภาษีทำให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้มากขึ้นนั่นเอง

 

ที่มา : DEPA, วิจัยกรุงศรี

เขียนและเรียบเรียง : อโญศิริ สุระตโก

.

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

.

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #โลกดิจิทัล #5G