นพดล ปัญญาธิปัตย์ กับภารกิจสร้างชัยชนะของเดลล์ ผ่าน out come ของลูกค้า

“ความท้าทายที่ไม่มีใครคาดคิด เกิดจาก Technology Disruption ต้องก้าวให้ทันต่อความคาดหวังใหม่ ๆ ของลูกค้า”

 

เกือบ 5 ปีเต็มที่คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ใช้ชีวิตในองค์กรด้านฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง ‘เดลล์ เทคโนโลยีส์’ ซึ่งชีวิตการทำงานที่เดลล์ เริ่มต้นด้วยความท้าทาย เพราะเป็นช่วงของการทรานส์ฟอร์เมชันของบริษัทฯ จากการควบรวมกิจการระหว่าง เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อีเอ็มซี
คอร์ปอเรชั่น
เป็นที่รู้กันดีว่า การควบรวมกิจการเป็นเรื่องที่ยาก เพราะมีความละเอียดอ่อน ทั้งในเรื่องของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความแตกต่างกัน แต่ต้องหลอมรวมและทำให้สามารถไปต่อได้อย่างราบรื่น ในหลาย ๆ มิติ
ทั้งเรื่องแบรนด์ วัฒนธรรมในองค์กร และอื่น ๆ รวมถึงเรื่องสำคัญอย่างเรื่อง ‘คน’ จากความแตกต่างของทักษะการทำงาน ทัศนคติ ที่จะต้องทำให้การทำงานเป็นแบบ ‘One Team’ ให้ได้ และสามารถทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือสิ่งอื่นใดลูกค้าจะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
แน่นอนว่า “การควบรวมเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ทำอย่างไรให้องค์กรควบรวมได้อย่างราบรื่น และสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประสบการณ์ที่สะสมมานานการ 30 กว่าปีในชีวิต ทั้งในส่วนการเป็น vendor การเป็นพาร์ตเนอร์ธุรกิจ และเป็น user ทำให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของแต่ละส่วน รวมทั้งประสบการณ์จากการดูแลลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมถูกนำมาใช้ เพื่อภารกิจนี้”
คุณนพดล เล่าให้ฟังว่า ธุรกิจของเดลล์และของอีเอ็มซีมีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการขาย การรวมให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลา แต่ในโลกความเป็นจริงยิ่งใช้เวลาเยอะ ยิ่งเสียโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้นการทำเร็ว ทำถูก และความร่วมมือของทุกคน ช่วยทำให้การควบรวมผ่านพ้นไปด้วยดี
จนวันนี้ที่ ‘เดลล์ เทคโนโลยีส์’ มี Solutions Portfolio ที่ครบแบบ end-to-end มีครบทั้งเครื่องลูกข่าย (Client Devices), เวิร์กสเตชัน, เซิร์ฟเวอร์, สตอเรจ กระทั่งซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลาวด์ ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่ง และช่วยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง
คุณนพดลยังชี้ให้เห็นว่า ด้วยพันธกิจของเดลล์เรื่อง “การสร้างเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษยชาติ” ทำให้องค์กรต้องสร้างทีม ด้วยการปลูกฝังให้พนักงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนของเดลล์ต้องมีความมุ่งมั่นอดทน มุมานะ เพียรพยายาม ที่สำคัญคือ ความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งปวง เพื่อทีมจะสามารถช่วยสร้างเทคโนโลยีที่ดีสำหรับทุกคนด้วย
หลังจากนั้นไม่นาน คุณนพดลได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ธุรกิจของเดลล์ต้องถือว่าเป็นอีกความท้าทายในการเป็นผู้นำ ที่จะนำองคาพยพของเดลล์ฟันฝ่าธุรกิจท่ามกลางคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่ง ในตลาดที่ได้ชื่อว่ามีการแข่งขันสูงมาก และการสร้างทีมเพื่ออนาคตของธุรกิจที่เติบโตยั่งยืน
“เมื่อคุณได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องตระหนักดีว่า การขึ้นเป็นผู้นำมีความสำคัญอย่างมาก เพราะต้องมีความรับผิดชอบ ต่องาน ผลงาน และชีวิตของลูกทีม หน้าที่ของผู้นำคือ การยกระดับทีมงานทุกคนให้ดีขึ้น ไม่เห็นแก่ตัว
ผู้นำต้องมีทักษะความสามารถในการเข้าใจคนอื่น โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ที่เรียกว่า Empathy การเรียนรู้พฤติกรรมของคน บนหลักการขององค์กรที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะทำให้เราชนะร่วมกันผ่านผลสำเร็จ (out come) ของลูกค้า”
อีกความท้าทายที่ไม่มีใครคาดคิด เกิดจาก Technology Disruption เป็นตัวเร่งให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ซึ่งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างเผชิญกับความท้าทายในการที่จะต้องก้าวให้ทันต่อความคาดหวังใหม่ ๆ ของลูกค้า มิเช่นนั้น ธุรกิจอาจจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ดังนั้นหลายธุรกิจมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น โดยให้เดลล์เป็นที่ปรึกษาเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ดีในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินต่อไปได้
นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการทำธุรกิจ และการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล หลายองค์กรไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับวิกฤตที่เกิดขึ้น
และเกิดกระแสการทำงาน Work from Anywhere ยิ่งเป็นตัวเร่งให้มีการลงทุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีมากขึ้น แต่เดลล์แนะนำให้ลูกค้าลงทุนในสิ่งที่จำเป็นเหมาะสมกับอนาคตอย่าง Cloud Technology
“ที่ผ่านมา หลายองค์กรมีงบประมาณ สามารถลงทุนทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ซึ่งเดลล์มองว่า การลงทุนธุรกิจที่เหมาะสม คุ้มค่าการใช้งาน คือ Multi-Cloud Technology ควบคู่กับการป้องกันระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
ในฐานะของผู้นำด้านโซลูชัน เดลล์มีการเตรียมพร้อมในเชิงรุกที่จะรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด ดังนั้นหน้าที่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี สร้างคนที่พร้อมเป็นทีมงานคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่เดลล์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้ลูกค้า”
คุณนพดล เล่าถึงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของการเป็นคนเดลล์ คือ รายงานจาก IDC ที่ระบุว่า ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ที่ผ่านมา เดลล์ได้ก้าวขึ้นเป็นที่ 1 ในทุกตลาดทั้งไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ และสตอเรจ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเกิดขึ้น นับว่าเป็น Hit Record ที่น่าภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นอันดับที่ 1 ในทุก ๆ ด้าน
ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดลล์เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย ซึ่งความสำเร็จอันนี้เกิดจากทีมงานคุณภาพที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างชัยชนะด้วยกัน ทีมเวิร์กเป็นเรื่องสำคัญทำให้เดลล์มีชัยในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
“สิ่งหนึ่งที่เราสามารถพูดได้เต็มปาก คือ เดลล์มียอดขายเพิ่มขึ้น สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างไม่สะดุด ในขณะที่คู่แข่งไม่สามารถทำได้ จึงส่งผลให้ยอดขายเดลล์โตแบบตัวเลข 2 หลัก”
ถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 5 ปีในการทำงานที่เดลล์ คุณนพดล ผ่านความท้าทายในการทำงานมาหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ใช้ความสามารถร่วมกับทีมฝ่าฟันจนองค์กรรอดพ้นวิกฤต และก้าวหน้าตามลำดับ
และวันนี้ คุณนพดลได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 จากนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถือเป็นเครื่องรับประกันว่าการทำงานที่ผ่านมาของคุณนพดล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย ในการทำให้เดลล์เป็นองค์กรที่เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เขียนและเรียบเรียง : วิทยา กิจชาญไพบูลย์
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/o9fQ6fA
IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/
#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #Dell #เดลล์